ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – Κ.Ε.Σ.Υ. ΈΒΡΟΥ

Το Κ.Ε.Σ.Υ. Έβρου δημιούργησε Ιστολόγιο με διεύθυνση kesevr.blogspot.com.
Σε αυτό έχει αναρτηθεί  υλικό για γονείς και εκπαιδευτικούς, από τη διεπιστημονική ομάδα του Κ.Ε.Σ.Υ. Έβρου και από συνδέσμους άλλων υποστηρικτικών φορέων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

https://kesevr.blogspot.com/