Αρχεία για Ιανουάριος 11, 2012

Ρατσισμός -δραστηριότητες

Φύλλο εργασίας 1.Κάθε ομάδα να φτιάξει το δικό της συννεφόλεξο έχοντας ως αφόρμηση τη λέξη «ρατσισμός«. Ποιες λέξεις ή φράσεις σας έρχονται στο μυαλό, όταν ακούτε τη λέξη αυτή; Η εφαρμογή Wordle σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας σύννεφο λέξεων εδώ Να στείλετε  τη διεύθυνση του συννεφόλεξου που φτιάξατε στο mail εργασιών […]