Ακούσατε ακούσατε… Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο Αειφορίας ανοίγει πανιά… Και ψάχνει ανεμοαιτήσεις από Αιολικά Σχολειά!

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: https://docs.google.com/forms/d/1Q0lgJkEHucGnd1sokl2-XpBHpaq10Jdq2IX_oRZ8I08/edit ΑΝΝΑ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ-Πρόσκληση συμμετοχής