IΩΑΝΝΙΝΑ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ


Καλωσορίσματα στην 5η περίοδο επιμόρφωσης

Κατηγορία: Γενικά από στις Φεβρουάριος 25, 2014

Συνάδελφοι, σήμερα, πρώτη μέρα της 5ης περιόδου της επιμόρφωσης, θέλω να σας καλωσορίσω και να ευχηθώ σε όλους μας με όρεξη, ουσιαστική εμπλοκή και καλή διάθεση να φέρουμε σε πέρας το έργο που έχει αναλάβει ο καθένας μας.

Θα περάσουμε μαζί αρκετόν από τον πολύτιμο χρόνο μας, γι’ αυτό ελπίζω κι εσείς, όπως και εγώ, να συμπεράνετε στο τέλος ότι άξιζε τον κόπο.

23/07/2013 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Κατηγορία: Γενικά από στις Ιούλιος 24, 2013

Σε συνέχεια της από 20/06/2013 σχετικής ανακοίνωσης και σε απάντηση του ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε από εκπαιδευτικούς που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς προγράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου και δεν κατέστη δυνατό να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες πιστοποίησης που διενεργήθηκαν το περασμένο διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2013, γίνεται γνωστό ότιπρογραμματίζεται η υλοποίηση μικρού αριθμού συμπληρωματικών προγραμμάτων πιστοποίησης Β΄ Επιπέδου ΤΠΕ για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο 2013. Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής προβλέπεται να ξεκινήσει στις αρχές του ίδιου μήνα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για την έγκαιρη ενημέρωσή τους, να επισκέπτονται συχνά και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στην Πύλη Ενημέρωσης και Συνεργασίας της Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://b-epipedo2.cti.gr ή/και να επικοινωνούν με την υπηρεσία Help Desk της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου (μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης: http://b-epipedo2.cti.gr -> Υποστηρικτικές δομές ->Help Desk), για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις.

Πιστοποίηση εκπαιδευτικών για το Α΄ Επίπεδο

Κατηγορία: Γενικά από στις Μάιος 17, 2013

15/05/2013 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ (Α’ ΕΠΙΠΕΔΟ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

news pistopoihsi

Γίνεται γνωστό ότι στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, πρόκειται να υλοποιηθούν προγράμματα πιστοποίησης Α’ επιπέδου, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β’ επιπέδου, για την οποία η εν λόγω πιστοποίηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση. Στην επιμόρφωση Β΄ επιπέδου μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02ΠΕ03ΠΕ04ΠΕ05/06/07ΠΕ19/20ΠΕ60ΠΕ70, καθώς και εκπαιδευτικοί «συναφών» κλάδων, δηλαδή εκπαιδευτικοί που έχουν τη δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων των παραπάνω κλάδων ως πρώτη ή δεύτερη ανάθεση.

Στα προγράμματα πιστοποίησης Α’ επιπεδου, που θα υλοποιηθούν στο διάστημα Ιουνίου – Ιουλίου 2013 στα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠΙΣ), μπορούν να συμμετάσχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και εν ενεργεία αναπληρωτές της δημόσιας εκπαίδευσης, των κλάδων της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου, εκτός των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ19/20 για τους οποίους η πιστοποίηση Α’ επιπέδου δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση αυτή. Οι αναπληρωτές και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση (αποστολή στο fax: 210 3222135) από την οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης στα προγράμματα πιστοποίησης Α’ επιπέδου (δείτε εδώ).

O Οδηγός Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://b-epipedo2.cti.gr → «Υλικό Επιμόρφωσης» → «Υλικό Πιστοποίησης (Δείγματα)» (εδώ) περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες και υλικό σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης, τον τρόπο απόκτησης κωδικών για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, οδηγίες χρήσης του υπολογιστικού περιβάλλοντος πιστοποίησης, καθώς και ένα δείγμα τεστ και ερωτήσεων της εξέτασης.

Τα προγράμματα πιστοποίησης προβλέπεται να ανακοινωθούν στις αρχές Ιουνίου 2013, οπότε και θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων, ενώ η έναρξη της διεξαγωγής των προγραμμάτων πιστοποίησης τοποθετείται στα μέσα του ίδιου μήνα.

Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα προγράμματα, τις αιτήσεις συμμετοχής, τις σχετικές προθεσμίες κλπ., παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στην παρούσα Πύλη ενημέρωσης και Συνεργασίας Β’ Επιπέδου:

http://b-epipedo2.cti.gr

Καυτές πατάτες για σταυρόλεξα και όχι μόνον

Κατηγορία: hot potatos,ηλεκτρονικές ασκήσεις,σταυρόλεξο από στις Δεκέμβριος 1, 2011
Το λογισμικό Hot Potatoes επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει διαφορετικού τύπου ασκήσεις στις οποίες οι μαθητές του μπορούν να έχουν πρόσβαση είτε μέσα από το διαδίκτυο είτε μέσω του σχολικού εργαστηρίου, δίχως σύνδεση  ( οι ασκήσεις εξάγονται σε μορφή HTML). Ο τύπος των ασκήσεων έχει τους περιορισμούς του όσον αφορά στην παιδαγωγική προσέγγιση, αλλά όταν συνδυάζεται προσεκτικά και συνετά με διερευνητικές διαδικασίες, όπως και άλλου τύπου δημιουργικές ασκήσεις, μπορεί να είναι ένα ακόμη εργαλείο για τη διερεύνηση των μαθησιακών αναγκών των μαθητών σας και ευκαιρία για περαιτέρω ανατροφοδότηση.
Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή από τον επίσημο ιστότοπο, δίχως οικονομική υποχρέωση, ούτε καν εγγραφή. Θα λειτουργεί με ό,τι σύστημα έχετε, γιατί είναι συμβατή με όλες τις πλατφόρμες (Mac OS X, Windows, Linux). Σε όσους αρέσουν επιπλέον «καλούδια» μπορείτε να βρείτε εικόνες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με το πρόγραμμα εδώ και για τους πιο δραστήριους, που θα θελήσουν να δημοσιεύσουν τις ασκήσεις τους, χρήσιμο και  το Quandary .

Τι μπορείτε να δημιουργήσετε αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή; Με την εγκατάσταση στην πραγματικότητα εγκαθιστάτε 6 διαφορετικά προγράμματα που σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε διαδραστικές ασκήσεις:

 • πολλαπλής επιλογής
 • σύντομης απάντησης
 • ταξινόμησης ή αντιστοίχισης
 • συμπλήρωσης κενού
 • οργάνωσης λέξεων σε μια φράση
 • σταυρόλεξο

Οδηγίες για τη χρήση του προγράμματος μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του συναδέλφου Γ. Σαλονικίδη, όπου εκτός των άλλων  υπάρχουν και οδηγίες για το πώς θα πρέπει να παραμετροποιήσετε το πρόγραμμα, ώστε να μπορείτε να γράφετε στα ελληνικά.

Πού μπορείτε να βρείτε έτοιμες ασκήσεις σε Hot Potatoes;

Σας ανέφερα και ένα ακόμη ελεύθερο και εύκολο λογισμικό για τη δημιουργία σταυρολέξων το EclipseCrossword. Με αυτό μπορείτε, αφού το κατεβάσετε και το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας, να δημιουργήσετε σταυρόλεξα που μπορείτε να δώσετε τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή στους μαθητές σας. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη δυνατότητα να γράψετε με ελληνικούς χαρακτήρες.  Στον ιστότοπο της εφαρμογής είναι αναρτημένες και κάποιες σύντομες οδηγίες -στα αγγλικά- που σας βοηθούν να καταλάβετε τις δυνατότητες του προγράμματος καθώς και βοήθεια -πάλι στα αγγλικά.

Διδάσκοντας ιστορία με τη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών

Κατηγορία: Γενικά από στις Νοέμβριος 9, 2011

Έχουμε ήδη δοκιμάσει τη χρήση των λογισμικών που λειτουργούν ως διαδραστικοί χάρτες (Centennia, Περιπλάνηση στο χώρο και το χρόνο).  Το διαδίκτυο όμως μας προσφέρει και μια σειρά ακόμη από εργαλεία που παρόλο που δεν δημιουργήθηκαν για διδακτικούς σκοπούς μπορούν να έχουν ενδιαφέρουσες διδακτικές εφαρμογές. Ας δούμε ένα παράδειγμα.

Θέλετε να διδάξετε τη μεταφορά της πρωτεύουσας από τον Κων/νο και ενδιαφέρεστε να δοκιμάσετε κατά πόσον θα μπορούσαν να ανιχνευτούν επαγωγικά από τους μαθητές σας οι λόγοι που τον οδήγησαν σε μια τέτοια απόφαση. Η θέση της πόλης στο χώρο είναι ένα σημαντικό στοιχείο.

Πώς θα σας φαινόταν αν, αντί για τους απλούς χάρτες, είχαμε στη διάθεσή μας μια πιο «ζωντανή» αναπαράσταση;

Το Google Earth, είναι λογισμικό που διατίθεται ελεύθερα, μπορούμε ανά πάσα στιγμή να το εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μας και μας προσφέρει τη δυνατότητα εποπτείας του χώρου μέσα από ψηφιακές, δορυφορικές φωτογραφίες προσαρμοζόμενης εγγύτητας.

Μια άποψη της Ρώμης από ψηλά και μια της Κων/πολης, καθώς και μια πιο κοντινή όψη όπου διακρίνεται και το παλιό τείχος δεν θα ήταν ένας ωραίος τρόπος να εμπλουτίσουμε το μάθημά μας;

Η σύνδεση επίσης του τότε με το τώρα στο χώρο είναι δυνατή μέσα από τη συνδυασμένη χρήση των χαρτών του Centennia με το Google Earth : η θέαση της Αγίας Σοφίας ή του Βυζαντινού Παλατιού μέσα στη σημερινή Κων/πολη, ο ιππόδρομος ή το Κολοσσαίο στη Ρώμη, αλλά και ό,τι μπορεί να περάσει από το μυαλό μας, ανάλογα με την ενότητα και τη χρονική περίοδο την οποία εξετάζουμε. Και, εκτός από τη χωροθέτηση των σημαντικών ιστορικών μνημείων, έχουμ επιπλέον στη διάθεσή μας πλήθος, καλοτραβηγμένων συχνά, φωτογραφιών που κάνουν την απεικόνιση του σήμερα ακόμη πιο παραστατική καθώς και τρισδιάστατων αναπαραστάσεων που έχουν δημιουργηθεί από χρήστες με το λογισμικό Sketchup. Δείτε ένα παράδειγμα για την Αγία Σοφία.

Για να πάρετε ακόμη περισσότερες ιδέες, για το συγκεκριμένο λογισμικό υπάρχουν εκπαιδευτικές και ευρύτερα παιδευτικές εφαρμογές όπως η απεικόνιση των αρχαιολογικών θέσεων στο δέλτα του Νείλου στην Αίγυπτο, η τρισδιάσταση απεικόνιση του τάφου του Τουταγχαμών, μια περιδιάβαση στο τείχος του Αδριανού, τα ταξίδια των πορτογάλλων εξερευνητών του 16ου και 17ου αι ή πανοραμικές θεάσεις σημαντικών σημείων ανά τον πλανήτη, όπως τις οργάνωσε μέσα από το λογισμικό του Google Earth το πανεπιστήμιο του Berkeley.

Μπορείτε επίσης να εκμεταλλευτείτε παιδαγωγικά εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί για κοινή χρήση από τρίτους, όπως για παράδειγμα την εικόνα που παρουσιάζεται από την αποψίλωση των δασών του πλανήτη (σε τρισδιάστατη απεικόνιση)- για ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής για παράδειγμα ή, γιατί όχι, για ένα γλωσσικό μάθημα- ή τον τρόπο με τον οποίον εξαπλώθηκε η πυρηνική ενέργεια μετά την καταστροφή στο εργοστάσιο του Τσέρνομπιλ καθώς και την απεικόνιση των πληθυσμιακών μεταβολών που συνέβησαν στον πλανήτη από το 1950 και εξής με πρόβλεψη ως το 2010. Για την ενότητα περιβάλλον διατίθενται αρκετές ακόμη εφαρμογές, από τις οποίες μπορείτε να πάρετε ιδέες.

Εκτός από τη χρήση χαρτών, διαδικτυακά μπορούμε να βρούμε σημαντική βοήθεια για τις διδακτικές μας εφαρμογές και από τις σελίδες των διαφόρων μουσείων, ελληνικών και ξένων. Για να αρχίσω από τα δικά μας, το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης έχει δημιουργήσει μια εξαιρετική εφαρμογή για τη ζωφόρο του Παρθενώνα. Για το ίδιο θέμα δεν πρέπει να υποτιμούμε και το ποικίλο υλικό που διατίθεται μέσα από τα βίντεο του YouTube. To Τμήμα Δημιουγικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια αξιοποιώντας την τεχνολογία computer animation έχει ετοιμάσει ένα βίντεο με θέμα τον Παρθενώνα, αλλά και διάφοροι χρήστες έχουν «ανεβάσει» ανάλογο υλικό για την Ακρόπολη, τους Δελφούς, την Ολυμπία, τα αρχαία ελληνικά θέατρα (Επίδαυρος), την Κων/πολη (υπόγεια Κων/πολη με ελληνικούς υπότιτλους). Αρκετά και ενδιαφέροντα βίντεο υπάρχουν επίσης για τις μεγάλες μάχες, Μαραθώνας (με ελληνικούς υπότιτλους και ερωτήσεις ), Σαλαμίνα, την άλωση της Κων/πολης (με ελληνική αφήγηση).

Αξιοποίηση των σωμάτων κειμένων στα αρχαία ελληνικά-φύλλα εργασίας

Κατηγορία: αρχαία ελληνικά,φύλλα εργασίας από στις Νοέμβριος 9, 2011
Για την πρακτική σας εξάσκηση στον τρόπο που χρησιμοποιούμε το ανοιχτό περιβάλλον της Πύλης της Ελληνικής γλώσσας για τα αρχαία ελληνικά προσπαθήστε να συμπληρώσετε όσα περισσότερα από τα ήδη  έτοιμα φύλλα εργασίας που θα βρείτε στις ηλεκτρονικές ασκήσεις. Επειδή όμως σύντομα θα κληθείτε να συντάξετε και  οι ίδιοι φύλλα εργασίας για τους μαθητές σας, υλοποιήστε και τη σύντομη πρακτική άσκηση που ακολουθεί.
Συμπληρώστε τις οδηγίες που λείπουν και δημιουργήστε σε επεξεργαστή κειμένου φύλλα εργασίας τα οποία θα απευθύνονται στους μαθητές σας και θα στοχεύουν στην αξιοποίηση ανοιχτών διερευνητικών περιβαλλόντων για τη διδασκαλία της σύνταξης της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Για να γνωρίζετε με ακρίβεια τι θα υποδείξετε στους μαθητές σας επισκεφτείτε πριν τους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και υλοποιήστε οι ίδιοι την εργασία που τους αναθέτετε. Καταγράψτε λεπτομερώς:
 • ποιες ήταν οι δυσκολίες που συναντήσατε;
 • πού νομίζετε ότι θα δυσκολευτούν οι μαθητές σας;
 • σε ποιο σημείο η χρήση των ηλεκτρονικών λεξικών και σωμάτων κειμένων θεωρείτε ότι προσθέτει στη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής σε σχέση με την πρακτική που ως τώρα εφαρμόζετε;

Φύλλο Εργασίας 1

Δώστε στους μαθητές σας τον παρακάτω κατάλογο ρημάτων της αρχαίας ελληνικής:
μέμνημαι, ἐπιλανθάνομαι, ἀμελῶ, ἐπιμέλομαι, κήδομαι, βοηθῶ, εὐνοῶ, πείθομαι, ἕπομαι

Ζητήστε τους στη συνέχεια

 • να βρουν και να τεκμηριώσουν με παραδείγματα την πτώση με την οποία συντάσσονται τα ρήματα
 • να προσπαθήσουν να τα κατατάξουν σε κατηγορίες σημασίας και να παρατηρήσουν πώς αυτό συνδέεται με τη σημασία του ρήματος
 • να σημειώσουν με ποιον τρόπο συντάσσονται στη νέα ελληνική γλώσσα τα ρήματα με την αντίστοιχη σημασία
Φύλλο εργασίας 2

Παραπέμψτε τους μαθητές σας να διερευνήσουν τις ποικίλες λειτουργίες που έχουν οι σύνδεσμοι και τα μόρια της αρχαίας ελληνικής.

 • αναθέστε τους να ψάξουν με βάση το λήμμα «όπως»
  • παραδείγματα χρήσης με διαφορετικές λειτουργίες (τελικός σύνδεσμος, αναφορικό επίρρημα)
  • να διακρίνουν τον είδος των προτάσεων που μπορούν να εισάγονται με αυτό (τελικές, αναφορικές παραβολικές, πλάγιες ερωτηματικές)
Φυλλο εργασίας 3

 • Να αναζητηθούν οι σημασίες και παραδείγματα χρήσης με κάποιες από τις σημασίες των ρημάτων ( σε ενεργητική και μέση φωνή, εάν υπάρχουν και οι δύο)
  • ἡγοῦμαι, ἄγω, φαίνομαι, φεύγω, διαφέρω
 • Να διαπιστωθεί πώς αλλάζει η σύνταξη των ρημάτων ανάλογα με τη σημασία τους και να δοθούν ανάλογα παραδείγματα

Ελληνική πολυτονική γραφή

Κατηγορία: αρχαία ελληνικά,Πολυτονικό από στις Νοέμβριος 8, 2011

Για να γράψουμε πολυτονικά πρέπει πρώτα να έχουμε εγκαταστήσει πολυτονικό πληκτρολόγιο, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες

Ελληνικά Windows XP, Vista, 7
Aπό τη γραμμή γλώσσας (στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης όπου γράφει EL/ΕΝ) με δεξί κλικ του ποντικιού  > Ρυθμίσεις > από τις Εγκατεστημένες υπηρεσίες επιλέγουμε γλώσσα εισαγωγής τα ελληνικά και πληκτρολόγιο > Προσθήκη > Διάταξη πληκτρολογίου: Ελληνική Πολυτονική > ΟΚ > Εφαρμογή > ΟΚ

Στη συνέχεια, με τα πλήκτρα εναλλαγής γλώσσας πληκτρολογίου μεταφερόμαστε μεταξύ των διαθεσίμων διατάξεων, δηλαδή Αγγλική, Ελληνική και μεταξύ μονοτονικής ελληνικής και πολυτονικής . Για μεγαλύτερη ευκολία μετάβασης μεταξύ των διαφορετικών διατάξεων πληκτρολογίου μπορούμε να διαγράψουμε εντελώς την μονοτονική διάταξη ελληνικών και να διατηρήσουμε μόνο το ελληνικό πολυτονικό πληκτρολόγιο για όλες τις χρήσεις (μονοτονικό και πολυτονικό). Προσοχή όμως, στην περίπτωση αυτή τα βοηθητικά σύμβολα αγκυλών, αγκίστρων κλπ. παράγονται με το αντίστοιχο πλήκτρο και το πάτημα του πλήκτρου του διαστήματος (space).

Για να εμφανίζονται καλά οι χαρακτήρες μας χρησιμοποιούμε πολυτονική γραμματοσειρά. Στα Windows ΧΡ υπάρχουν προεγκατεστηµένες οι Tahoma, Palatino Linotype, Microsoft Sans Serif και Arial Unicode MS. Τα Windows Vista διαθέτουν και τις Arial, Times New Roman, Courier New και Segoe UI, ενώ στα Windows 7 υπάρχουν επιπλέον και οι Calibri, Cambria, Consolas και Gabriola.

Οι θέσεις των χαρακτήρων στο ελληνικό πολυτονικό πληκτρολόγιο εμφανίζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Ελληνικό πολυτονικό πληκτρολόγιο

΅ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¯ Back
Tab ; ς ε ρ τ υ θ ι ο π ` .
Caps α σ δ φ γ η ξ κ λ ΄ ᾿ Enter
Shift ζ χ ψ ω β ν μ , . Shift
Ctrl ÿ Alt Space Alt ÿ . Ctrl

με πατημένο το Shift

! @ # $ % ^ & * ( ) ˘ Back
Tab : ς Ε Ρ Τ Υ Θ Ι Ο Π ι · \ .
Caps Α Σ Δ Φ Γ Η Ξ Κ Λ ¨ Enter
Shift Ζ Χ Ψ Ω Β Ν Μ < > Shift
Ctrl ÿ Alt Space Alt ÿ . Ctrl

Για να διευκολυνθείτε να γράψετε με πολυτονικούς χαρακτήρες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βοηθητικά έναν από τους δύο πίνακες που ακολουθούν.

Πίνακας1

Σύμβολο Πλκτρο α Α
΄ ; ά Ά
¨ :
΅ AltGr + ;
᾿
«
[
ι {
` ]
· }
/
?
\
|
=
+
¯
˘ _
΅ `
~
AltGr + `
´ AltGr + q ά Ά

Πίνακας 2

Τονισμός και πνεύμα Πλήκτρα Περιγραφή πλήκτρου
Τόνος ; Ελληνικό ερωτηματικό
Οξεία q
Περισπωμένη [ Αριστερή αγκύλη
Βαρεία ] Δεξιά αγκύλη
Διαλυτικά : Άνω-κάτω τελεία
Ψιλή Απόστροφος
Δασεία « Εισαγωγικά
Ψιλή-Οξεία / Δεξιά κάθετη
Δασεία-Οξεία ? Αγγλικό ερωτηματικό
Ψιλή-Βαρεία \ Αριστερή κάθετη
Δασεία-Βαρεία | Κάθετη ράβδος
Ψιλή-Περισπωμένη = Ίσον
Δασεία-Περισπωμένη + Συν
Διαλυτικά-Τόνος AltGr + ;
Διαλυτικά-Οξεία ~ «Περισπωμένη»
Διαλυτικά-Βαρεία ` «Βαρεία»
Διαλυτικά-περισπωμένη AltGr + `
Μακρό Πλην
Βραχύ _ Υπογράμμιση
Υπογεγραμμένη { Αριστερό Άγκιστρο
Υπογεγραμμένη-Οξεία AltGr + q
Υπογεγραμμένη-Περισπωμένη AltGr + [
Υπογεγραμμένη-Βαρεία AltGr + ]
Υπογεγραμμένη-Ψιλή AltGr + ‘
Υπογεγραμμένη-Δασεία AltGr + «
Υπογεγραμμένη-Ψιλή-Οξεία AltGr + /
Υπογεγραμμένη-Ψιλή-Περισπωμένη AltGr + =
Υπογεγραμμένη-Ψιλή-Βαρεία AltGr + \
Υπογεγραμμένη-Δασεία-Οξεία AltGr + ?
Υπογεγραμμένη-Δασεία-Περισπωμένη AltGr + +
Υπογεγραμμένη-Δασεία-Βαρεία AltGr + |
Άνω τελεία Shift + AltGr + }
Αποσιωπητικά AltGr + .
Εισαγωγικά-άνοιγμα AltGr + [ +Space
Εισαγωγικά-κλείσιμο AltGr + ] +Space
Τόνος αριθμητικού (α´, β´κλπ.) AltGr + q +Space
Απόστροφος αριστερή AltGr + ‘ +Space
Απόστροφος δεξιά AltGr + » +Space

Επίπλέον χαρακτήρες

Ονομασία Συνδυασμός
Ϛ Στίγμα AltGr + 1
Ϟ Κόππα AltGr + 2
Ϡ Σαμπί AltGr + 3
£ Λίρα AltGr + 4
§ Τμήμα AltGr + 5
Παράγραφος AltGr + 6
¤ Πίνακας AltGr + 8
¦ Φίλτρο AltGr + 9
° Μοίρες AltGr + 0
± Συν-Πλην AltGr + 
½ Ένα Δεύτερο AltGr + =
Ευρώ AltGr + e


Kαλή αρχή για την τρίτη περίοδο επιμόρφωσης β΄επιπέδου

Κατηγορία: Γενικά από στις Οκτώβριος 3, 2011

Από σήμερα 3 Οκτωβρίου 2011 ξεκινάμε μαζί για μια ακόμη διαδρομή επιμόρφωσης, στην τρίτη περίοδό της.

Ξέρω ότι οι καιροί δεν είναι εύκολοι … αλλά γι’ αυτό ακριβώς μας χρειάζεται δύναμη και αισιοδοξία.

Οι ερευνητικές εργασίες τύπου project στο Λύκεο

Κατηγορία: Γενικά από στις Σεπτέμβριος 11, 2011
Ετικέτες:

Επειδή πολύς λόγος έγινε πρόσφατα και θα συνεχίζει να γίνεται για την εισαγωγή των ερευνητικών εργασιών στο Λύκειο και κάποιοι από σας δεν  παρακολουθήσατε την αντίστοιχη επιμόρφωση,  μπορείτε να κατεβάσετε το κείμενο του οδηγού για τον εκπαιδευτικό, που ετοιμάστηκε υπό τον επιστημονικό συντονισμό του Η. Ματσαγγούρα για να υποστηρίξει την εφαρμογή τους.

Για όσους έχουν περισσότερη όρεξη, είναι διαθέσιμα και τα αρχεία από την επιμόρφωση, από τα οποία μπορείτε να πάρετε ίσως κάποιες ιδέες.

21/07/2011 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Κατηγορία: Γενικά από στις Αύγουστος 2, 2011

Από Πέμπτη 21/07/2011, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται για τα επιμορφωτικά προγράμματα της ειδικότητάς τους που θα υλοποιηθούν στην περιοχή τους κατά την 3η επιμορφωτική περίοδο (Σεπτέμβριος 2011 – Μάρτιος 2012) και να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://b-epipedo2.cti.gr/mis, με χρήση των κωδικών που τους είχαν αποδοθεί κατά την πιστοποίησή τους στο Α’ Επίπεδο.

Οι αιτήσεις συμμετοχής για την παρούσα (3η) περίοδο επιμόρφωσης και η κατανομή των εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης γίνονται σε 2 φάσεις:

21 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2011 (Α’ φάση υποβολής αιτήσεων και κατανομής των εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης με διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης)

16 έως 22 Σεπτεμβρίου 2011 (Β’ Φάση υποβολής και επικαιροποίησης αιτήσεων από εκπαιδευτικούς που δεν κληρώθηκαν σε προγράμματα που υλοποιούνται ή νέους ενδιαφερομένους, με σκοπό τη συμπλήρωση προγραμμάτων που δεν έλαβαν τον απαιτούμενο αριθμό αιτήσεων για να υλοποιηθούν και την εν γένει συμπλήρωση κενών θέσεων, με σειρά χρονικής προτεραιότητας).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60 και ΠΕ70, καθώς και «συναφών» κλάδων, που έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς για τις γνώσεις και βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (Α΄ επίπεδο). Επίσης, δικαίωμα έχουν εν ενεργεία αναπληρωτές της δημόσιας εκπαίδευσης, των παραπάνω κλάδων. Οι αναπληρωτές και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από την οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης (αποστολή με fax στο 210 6930750), προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης στα προγράμματα επιμόρφωσης. Σχέδια των βεβαιώσεων διατίθενται εδώ.

Επισημαίνουμε ότι η παρούσα επιμόρφωση συμπληρώνεται με την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα στη σχολική τάξη από τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς, ως οργανικό κομμάτι της επιμορφωτικής διαδικασίας, με την υποστήριξη και καθοδήγηση των επιμορφωτών και των υποστηρικτικών δομών της Πράξης.

Συνεπώς, δυνατότητα συμμετοχής στην επιμόρφωση έχουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά τη σχολική χρονιά που παρακολουθούν το επιμορφωτικό πρόγραμμα, ασκούν διδακτικό έργο στην τάξη. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί «συναφών» κλάδων, θα πρέπει ειδικότερα κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, να διδάσκουν ένα από τα βασικά μαθήματα του κλάδου στον οποίο αντιστοιχεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα που θα παρακολουθήσουν. Σχετικά με την παραπάνω προϋπόθεση, όλοι οι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να προσκομίσουν ειδική Δήλωση/ Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου τους (διαθέσιμη εδώ), κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα, στο Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης.

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη διεξαγωγή των επιμορφωτικών προγραμμάτων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και κατανομής στα προγράμματα επιμόρφωσης μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας, θα βρείτε εδώ.

Για να υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής σας, πατήστε εδώ.

« Προηγούμενη ΣελίδαΕπόμενη Σελίδα: »