Κατηγορία: Συναισθήματα

«ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ»«ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ»

Πρόγραμμα Αγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας που αφορά τα ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, Σκοπός του προγράμματος είναι η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, η εκπαίδευσή τους σε τρόπους αναγνώρισης και έκφρασης των συναισθημάτων (λεκτική, εξωλεκτική). Λήψη αρχείου