Μηνιαία Αρχεία: Νοέμβριος 2010

Νέα περίοδος επιμόρφωσης 2010-2011

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προγραμμάτων επιμόρφωσης Β’ επιπέδου από τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, η οποία … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Επιμόρφωση | Σχολιάστε