Η πεμπτουσία κατά την Αρχαία Ελληνική φιλοσοφία αποτελεί το πέμπτο στοιχείο (ουσία), μετά τον αέρα, το χώμα, τη φωτιά και το νερό (τα στοιχεία από τα οποία είναι φτιαγμένος ο κόσμος). Οι Αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν το στοιχείο αυτό αιθέρα και πίστευαν ότι δομούσε τον ουρανό, τους πλανήτες και τα άστρα.