• Αξίωμα: από δύο σημεία διέρχεται μόνο μία ευθεία.
  • Ιδιότητα: είναι ο πιο σύντομος δρόμος ανάμεσα σε δύο σημεία.
  • Λεξιλόγιο: ευθύγραμμο, κατευθείαν, κατεύθυνση, ευθύτητα, ευθυγράμμιση.