– Σπουδές:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης (Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου)
 • Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών από την ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
 • Πτυχίο από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης

– Διδακτική εμπειρία:

 • 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου
 • Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης (επικουρικό εκπ/κό έργο)
 • 6ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου
 • Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου
 • 1ο ΤΕΕ Ηρακλείου
 • Ενιαίο Λύκειο Αρκαλοχωρίου
 • Γυμνάσιο Θραψανού
 • Γυμνάσιο Γαρίπας
 • 6ο ΤΕΕ Ηρακλείου
 • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και ενηλίκων στις Τ.Π.Ε.

– Διοικητική εμπειρία:

 • Υποδιευθυντής 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου: 30/06/2015 – 31/08/2022
 • Διευθυντής 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου: 01/09/2022 – 30/06/2023

– Εργασιακή εμπειρία:

 • Μηχανογράφηση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Μηχανογράφηση Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης

http://aggelid.mysch.gr