Αγαπητοί γονείς,

Σας  ενημερώνουμε σχετικά  με το μέτρο του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19 σε μαθητές/τριες του Ειδικού σχολείου.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 1440/10-4-2021 τ. Β΄ και της εγκυκλίου 41224/ΓΔ4 του Υπουργείου για τους μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων o δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος δεν έχει υποχρεωτικό  χαρακτήρα και μπορεί  να  διενεργείται εφόσον αυτός είναι συμβατός με τον βαθμό και το είδος της αναπηρίας ή και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης του/της μαθητή/τριας.Συνεχίστε την ανάγνωση

Αγαπητοί γονείς

σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 5 Απριλίου έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Ψηφιακή μέριμνα» με το οποίο δίνονται επιταγές, (voucher), σε δικαιούχους για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop).

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις στο: digital-access.gov.gr


book title
Διαβάστε το βιβλίο στο StoryJumper