Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Εδώ θα αναρτηθούν φωτογραφίες και υλικό από τα εργαστήρια δεξιοτήτων της σχολικής μονάδας.