Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών

Αγαπητοί γονείς στην προσπάθεια διασφάλισης της  εύρυθμης λειτουργίας των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων (Δημοτικό και Νηπιαγωγείο) ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας, αφού έλαβε υπόψη του τόσο τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ, όσο και το πλήθος των μαθητών ανά τάξη, εξέτασε τη δυνατότητα διαφοροποιημένης προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών/τριών και προχώρησε στην αναδιοργάνωση του Ωρολογίου Προγράμματος ως εξής:

Πρωινή προσέλευση

Μέχρι 08:10΄Προσέλευση των μαθητών των τάξεων ΣΤ΄, Ε΄& Δ΄

Από 08:11΄- 08:20 Προσέλευση των μαθητών των τάξεων Γ΄, Β΄& Α΄

Αποχώρηση

13:10΄ Αποχώρηση των μαθητών των τάξεων ΣΤ΄& Ε΄

13:15΄ Αποχώρηση των μαθητών των τάξεων Δ΄& Γ΄

13:20΄ Αποχώρηση των μαθητών των τάξεων Β΄& Α΄

Επισημάνσεις

Οι μαθητές που έχουν αδέλφια σε άλλες τάξεις θα προσέρχονται και θα αποχωρούν μαζί την ίδια ώρα, δηλαδή την ώρα που έχει οριστεί για τον/την αδελφό/ή της μεγαλύτερης τάξης.

Οι παραπάνω προκαθορισμένοι χρόνοι προσέλευσης και αποχώρησης πρέπει να γίνουν σεβαστοί και να τηρούνται από όλους τους συνοδούς.

Έξω από την κεντρική είσοδο του σχολείου εξυπακούεται ότι δεν πρέπει να υπάρχει συγχρωτισμός των συνοδών τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας.

Με το παραμικρό σύμπτωμα που παρουσιάζει κάποιος/α  μαθητής/τρια (συνάχι, βήχα, πονοκέφαλο, καταρροή, κ.λ.π.) δεν πρέπει να προσέρχεται στο σχολείο.