Σας καλωσορίζουμε στο Σχολείο μας μέσω του Διαδικτύου.

Το Σχολείο μας στεγάζεται επί της οδού Ιθάκης 3 του Δήμου Αγρινίου και αποτελείται από την συνένωση του 18ου Δημοτικού Σχολείου με το 8ο Δημοτικό Σχολείo Aγρινίου.

1

 

 

Χαιρετισμός

Χαιρετισμός

Με μεγάλη μου χαρά σας καλωσορίζω στο διαδικτυακό μας χώρο. Στην ιστοσελίδα του σχολείου μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία του και τις δράσεις που αναπτύσσονται σε αυτό.

Πιστεύοντας ότι το σύγχρονο Δημοτικό Σχολείο πρέπει να έχει στο επίκεντρό του το μαθητή, να είναι βιωµατικό και να αποτελεί χώρο µάθησης, χαράς και δημιουργίας και όχι µόνο στείρας διδασκαλίας. καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να καλλιεργήσουμε την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών. Έτσι κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς πραγματοποιούνται εκδηλώσεις – εξορμήσεις βιωματικής μάθησης, ημέρες Θεάτρου και Κινηματογράφου, Υγείας και Αθλητισμού, Τέχνης και Λογοτεχνίας-Φιλαναγνωσίας, εκπαιδευτικές επισκέψεις δράσης, κοινωνικής και οικολογικής ευαισθητοποίησης, έτσι ώστε τα παιδιά μας να αναπτύξουν προσωπική και κοινωνική ταυτότητα.

Σας ευχόμαστε λοιπόν καλή πλοήγηση στον ιστοχώρο μας, ο οποίος σας δίνει πληροφορίες για το σχολείο και τις δραστηριότητές μας

Η Διευθύντρια

Καλλίτσα Τσιρογιάννη

Επίσκεψη του 18ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου στο Σχολείο μας.

Στο πλαίσιο ένταξης μαθητών στην επόμενη βαθμίδα μας επισκέφτηκε σήμερα το 18ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου .Γνώρισαν το χώρο του Σχολείου μας και στο τέλος συμμετείχαν σε ένα σύντομο παιχνίδι στο προαύλιο.Έμειναν πολύ ενθουσιασμένα και δώσαμε ραντεβού τον Σεπτέμβρη ως μαθητές της Α τάξης του Σχολείου μας.

1653671736264 proc 1653671736280 proc 1653671736289 proc 1653671736298 proc

Ενημέρωση για το bulling.

Στα πλαίσια των παρεμβάσεων για το Σχολικό Εκφοβισμό, που πραγματοποιούνται στο
σχολείο μας,, την Τετάρτη 25-5-2022 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας βιωματικό
σεμινάριο για το θέμα αυτό . Σκοπός της ήταν η ενημέρωση, η πρόληψη του Σχολικού
Εκφοβισμού, η ευαισθητοποίηση τους και η ανάπτυξη  ενσυναίσθησης  σε τέτοιου είδους
καταστάσεις. Τα παιδιά με την καθοδήγηση της ψυχολόγου κ. Νίκης .Μπουλούκη
συνεργάστηκαν , εξέφρασαν απόψεις και προβληματισμούς και έγινε κατανοητό ότι το
σχολείο τους ενώνει και δεν τους διαχωρίζει.
Η ψυχολόγος κ. Μπουλούκη έκανε σεμινάριο και στους εκπαιδευτικούς για θέματα
πρόληψης και διαχείρισης bulling .

1653671781690 proc 1653671781703 proc 1653671781712 proc 1653671781722 proc

ΔΡΑΣΗ ΤΟΜΥ -ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Την 4/5/2022 & 5/5/2022 η 1η ΤΟΜΥ Αγρινίου  πραγματοποίησε μια δράση αγωγής υγείας με τους μαθητές των Α, Β, Γ τάξεων του σχολείου μας. Οι μαθητές ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα που αφορούν στην πρόληψη των  παιδικών  ατυχημάτων που μπορεί να συμβούν στο χώρο του σχολείου ή στη ζωή τους  γενικότερα.

1651770858929 1651770858937 1651770858947 1651770858979 1651770859006

Επίσκεψη του 8ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου στο Σχολείο μας.

Οι μαθητές του 8ου Νηπιαγωγείου ήρθαν στο προαύλιο του Δημοτικού και είπαν τα κάλαντα του Λαζάρου όπου χειροκροτούμενοι  από τους μαθητές του Δημοτικού.

Με την επίσκεψη αυτή ενισχύθηκε η συνεργασία και η αλληλεγγύη μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών , των δύο εκπαιδευτικών βαθμίδων.

1650187768454 proc 1650187768463 proc 1650187768473 proc 1650187799972 proc 1650187799979 proc 1650187799984 proc

Επίσκεψη ΣΤ τάξης στο «κέντρο πρόληψης Οδυσσέας».

Στα πλαίσια του προγράμματος της ομαλής μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, οι μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης του Σχολείου μας  επισκέφτηκαν το «Κέντρο Πρόληψης Οδυσσέας» . Εκεί με την παρέμβαση ψυχολόγου υλοποίησαν πρόγραμμα με σκοπό την  απομυθοποίηση των αρνητικών στερεότυπων που επικρατούν και φορτίζουν τους μαθητές οι οποίοι βρίσκονται προ των πυλών αλλαγής βαθμίδας.

1650186049705 1650186049717 1650186049729 1650186049737 1650186049747 1650186049755 1650186049884 1650186049896 1650186049906

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016.

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που
φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 α του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με την
παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α’ 25) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη
του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:
α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα
Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς αλλά
αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ
(Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

β. Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι
έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του
άρθρου 7 του Π.Δ 79/2017 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α’25)

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο
του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.
1. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την
εγγραφή του/της στο δημοτικό

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ
α. Προϋποθέσεις εγγραφής μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα

Οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Δημοτικών Σχολείων κάνουν
δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο
Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις
σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α (Β’ 3838).
Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Προαιρετικού
Ολοήμερου Προγράμματος ( 15:00) εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων
τους.

ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Στόχος ήταν να ενδυναμώσουν τη γνώση των παιδιών για το πώς να πλοηγούνται με ασφάλεια στο διαδίκτυο, πώς να επιλέγουν ποιοτικό και κατάλληλο περιεχόμενο για την ηλικία τους και πώς να απολαμβάνουν τις ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος.

1644433176578 proc1644433176562 proc

1644433176542 proc1644433176531 proc