Χάρτες της Ευρώπης

1. Πολιτικός χάρτης 2. Πολυχάρτης της Ευρώπης (με τη μετακίνηση του δείκτη κάτω δεξιά διαμορφώνεται ο γεωμορφολογικός χάρτης) 3. Χάρτες της Ευρώπης με δυνατότητα εκτύπωσης… Πηγή: http://e-geografia.eduportal.gr  

Οι Μπαντού

Πρόκειται για μια μεγάλη ομάδα της Μαύρης φυλής που κατοικεί στην Κεντρική και Νότια Αφρική. Η λέξη προέρχεται από το πρόθημα Μπα, ενδεικτικό του άρθρου, και Ντου = άνθρωπος. Πηγή: http://e-geografia.eduportal.gr

;
Copyright © 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top