Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022_2023

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023.

 

Συν_43822_ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ _2022_2023

ΕΞΕ – 43822 – 2022 – Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022_2023

Εγκύκλιος 117162_ΕΓΓΡΑΦΕΣ_ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ Ν4800 (1)

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022_2023

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023.

 

ΕΞΕ – 43820 – 2022 – Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022_2023

Συνημμένα_ΜΟΥΣΙΚΑ_ΣΧ _2022_23

Εγκύκλιος 117162_ΕΓΓΡΑΦΕΣ_ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ Ν4800

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2022 – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α. Εισαγωγικές Εξετάσεις – εισαγωγή μαθητών

Οι υποψήφιοι μαθητές θα πρέπει να λάβουν μέρος σε γραπτές εξετάσεις, που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

  1. Ελληνική Γλώσσα
  2. Αγγλική Γλώσσα
  3. Μαθηματικά

Η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις των παραπάνω μαθημάτων βρίσκεται στον ιστότοπο www.athenscollege.edu.gr ακολουθώντας το μονοπάτι: «Εισαγωγή Μαθητών» ð «Γυμνάσιο -Λύκειο – Διαδικασία Εισαγωγής» (https://www.athenscollege.edu.gr/why-join-us/how-to-apply-junior-high-school ).

Καθεμία από τις τρεις δοκιμασίες (Ελληνικά, Αγγλικά, Μαθηματικά), θα βαθμολογηθεί με άριστα τις 100 μονάδες και βάση τις 50 μονάδες. Οι υποψήφιοι/ υποψήφιες που δεν θα συγκεντρώσουν τη βάση – έστω και σε ένα από τα τρία παραπάνω μαθήματα ­– θα αποκλεισθούν. Θα εισαχθούν μαθητές και μαθήτριες κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας και σύμφωνα με τον αριθμό διαθέσιμων θέσεων, με κριτήριο το άθροισμα των βαθμών στις δοκιμασίες Ελληνικών, Αγγλικών και Μαθηματικών. Η βαθμολογία θα ανακοινωθεί στους γονείς εγγράφως και δεν θα υπόκειται σε οιαδήποτε επανεξέταση ή αναθεώρηση.

Για το σχολικό έτος 2022-2023 οι Εισαγωγικές Εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 14 Μαΐου 2022, στις 08:30, στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου (Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό). Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών μέχρι την Τρίτη, 10 Μαΐου 2022 και ώρα 17:00, αφού προηγουμένως καταβληθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του Κολλεγίου, το ποσό των 120 Ευρώ.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο:

https://www.athenscollege.edu.gr/why-join-us/how-to-apply-junior-high-school

ή να επικοινωνούν με το Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών του Κολλεγίου Αθηνών (Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό), τηλέφωνα: 210-6798138, 210-6741349 και e-mail: adm_off@athenscollege.edu.gr ή akoutiva@athenscollege.edu.gr.

 Β. «Υποτροφίες Αριστείας»

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι έξι (6) πρώτοι επιτυχόντες/επιτυχούσες στις Εισαγωγικές Εξετάσεις (βλ. Α), που θα έχουν άριστη βαθμολογία στα Ελληνικά, Μαθηματικά και Αγγλικά (αθροιστικά) θα ενημερωθούν για τη χορήγηση σε αυτούς/αυτές «Υποτροφίας Αριστείας».

Οι Υποτροφίες Αριστείας θα χορηγηθούν σε μαθητές που θα πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Διάκριση μεταξύ των έξι πρώτων στη βαθμολογική κατάταξη στις εισαγωγικές εξετάσεις 2022 με άθροισμα βαθμολογίας τουλάχιστον  264/300 (στα τρία μαθήματα).
  2. Χαρακτηρισμό διαγωγής ως «εξαιρετικής» (με συστατική επιστολή της Διεύθυνσης του Σχολείου).

 Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξουν έξι επιτυχόντες που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, δεν θα χορηγηθούν ορισμένες ή και όλες οι «Υποτροφίες Αριστείας».

«Υποτροφίες Ειδικού Ενδιαφέροντος»

Χορηγούνται μέχρι τρεις (3) υποτροφίες ειδικού ενδιαφέροντος σε μαθητές/μαθήτριες με εξαιρετικές επιδόσεις στα Αθλητικά ή τα Καλλιτεχνικά (μουσική, εικαστικά) που κατά τις Εισαγωγικές Εξετάσεις για την Α΄ Γυμνασίου επιτυγχάνουν την εισαγωγή τους και παρουσιάζουν τεκμηριωμένα εξαιρετικές επιδόσεις και ειδικές διακρίσεις στα Αθλητικά ή τα Καλλιτεχνικά (Μουσική ή Εικαστικά).

Οι μαθητές/μαθήτριες που θα διακριθούν θα πρέπει να έχουν επιπλέον «εξαιρετική» διαγωγή (με συστατική επιστολή της Διεύθυνσης του Σχολείου).

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Εξαγωγής Αποτελεσμάτων ως προς την εισαγωγή των υποψηφίων και την ανάδειξη των υποτρόφων είναι αμετάκλητες.

 Γ. Διάρκεια και καλύψεις «Υποτροφιών Αριστείας» και «Υποτροφιών Ειδικού Ενδιαφέροντος»

Η κάθε υποτροφία καλύπτει το σύνολο των διδάκτρων του μαθητή/της μαθήτριας. Σε περίπτωση οικονομικής ανάγκης της οικογένειας, είναι δυνατόν να χορηγείται το ποσό για τη χρήση σχολικού λεωφορείου και επιπλέον ποσό μέχρι 1.500 ευρώ για κάλυψη του κόστους των βιβλίων και άλλων δαπανών φοίτησης. Στην περίπτωση αυτή θα ζητηθούν σχετικά δικαιολογητικά.

Η υποτροφία χορηγείται για όλη τη διάρκεια των σπουδών των υποτρόφων μέχρι την αποφοίτησή τους από το Γυμνάσιο (για τρία χρόνια), εφόσον συγκαταλέγονται στο 10% των μαθητών με την υψηλότερη βαθμολογία της τάξης τους και έχουν εξαιρετική διαγωγή. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς θα επανεξετάζεται η συνέχιση της υποτροφίας.

Πληροφορίες: ypotrofiesaristeias@athenscollege.edu.gr  – Τηλ. 210 6798356, 210 6798265.

 Δ. Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης

Επισημαίνεται ότι πάγια πολιτική του Κολλεγίου είναι να εξετάζει αιτήματα γονέων που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, προκειμένου να τους χορηγηθεί βοήθεια στα δίδακτρα στο πλαίσιο του Γενικού Προγράμματος Υποτροφιών.

Οι γονείς μαθητών, που θα επιτύχουν την εισαγωγή τους στο Κολλέγιο αλλά δεν θα λάβουν «Υποτροφία Αριστείας» ή «Υποτροφία Ειδικού Ενδιαφέροντος», μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση για οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο του Γενικού Προγράμματος Υποτροφιών.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τη σχολική χρονιά 2019-2020 το Πρόγραμμα Υποτροφιών χορήγησε οικονομική βοήθεια ύψους € 3.500.000 σε 840 μαθητές.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης – Πρόγραμμα Υποτροφιών στα τηλέφωνα: 210-6798100 (εσωτ. 4775), 210-6798135, email: scholarships@athenscollege.edu.gr

 Aλλαγές που ενδεχομένως θα προκύψουν ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο του Κολλεγίου.

Εγγραφές μαθητών στην Α’ Δημοτικού και στο Ολοήμερο για το σχολικό έτος 2022-2023

Σύμφωνα με την με Αρ. 2 παράγραφο άρθρο 44 του Ν 4777/2021(Α΄25) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας οι εγγραφές  για τους μαθητές που θα φοιτήσουν το επόμενο σχολικό έτος 2022-23 στην Α΄ τάξη του Δημοτικού, θα γίνουν από 01-03-2022 έως 20-03-2022.

Το σχολείο θα δέχεται τις αιτήσεις εγγραφής κατά τις 8:30π.μ. – 9:30μ.μ.

Επισημαίνεται πως τη σχολική χρονιά 2022-23 στην Α΄ τάξη θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (1)

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (2)’

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Διαγωνισμός Καγκουρό 2022

Τι είναι ο Διαγωνισμός Καγκουρό:

·      Ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός διαγωνισμός στον κόσμο: 6,5 εκατομμύρια μαθητές, σε περισσότερες από 70 χώρες!

·      Απευθύνεται σε μαθητές από Β’ Δημοτικού έως Γ’ Λυκείου με θέματα προσαρμοσμένα στην ηλικία και το γνωστικό τους επίπεδο.

·      Περιλαμβάνει θέματα σε μορφή γρίφων και έξυπνων μαθηματικών παιχνιδιών που δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις.

 

Οφέλη για τους Μαθητές

·      Διευρύνουν τη σκέψη τους, ανακαλύπτουν κρυμμένα ταλέντα και αντιμετωπίζουν τα μαθηματικά ως παιχνίδι.

·      Εξασκούνται σε δεξιότητες όπως εποπτεία χώρου, λογική, γεωμετρία, μέτρηση και πράξεις και επίλυση προβλημάτων.

·      Αποκτούν εμπειρία να ανταποκρίνονται σε διεθνείς εξετάσεις υψηλού επιπέδου με αισιοδοξία και ευχάριστη διάθεση.

·      Αισθάνονται ηθική ικανοποίηση από τη συμμετοχή τους ενώ έχουν την ευκαιρία να διακριθούν.

·      Λαμβάνουν δώρα με εκπαιδευτικό περιεχόμενο (όλοι, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους).

 

Τα Εκπαιδευτήρια «Η Ελληνική Παιδεία» θα λειτουργήσουν ως επίσημο εξεταστικό κέντρο για το διεθνή μαθηματικό Διαγωνισμό Καγκουρό:

·      Ημερομηνία διεξαγωγής:  Σάββατο 9 Απριλίου 2022, ώρα 9:00.

·      Διεύθυνση: Κανάρη 9 και Συγγρού, Μαρούσι, πλησίον λεωφόρου Κηφισίας.

·      Πληροφορίες και Εγγραφές: elp.gr/kangaroo

 

Ενημέρωση

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή της ψυχολόγου κ.Ομήρου Αγνής η οποία συνεργάζεται με το σχολείο μας.

Ενημέρωση Γονέων για την υπηρεσία του Ψυχολόγου

Ανακοίνωση

Αγαπητοί γονείς,

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 88ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών σας εύχεται ολόψυχα χρόνια πολλά. Με υγεία, ευτυχία και κάθε καλό τον Καινούριο Χρόνο.

Με πνεύμα συνεργασίας και αλληλοκατανόησης θα ανταποκριθούμε στις προκλήσεις των καιρών.

 

Για τον λόγο αυτό παρακαλείστε να ενημερωθείτε σχετικά με τις νέες οδηγίες του ΥΠΑΙΘ από τον παρακάτω σύνδεσμο:

 https://www.minedu.gov.gr/news/51104-05-01-22-diathesi-self-test-gia-mathites-kai-emvoliasmenous-ekpaideftikoys-apo-ta-farmakeia

 

Copyright © 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση