Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2106827182
 Email: mail@7epal-esp-chalandr.att.sch.gr 

Fax: 2106890397