Νέο πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης από 23-11-2020

0

Συγγραφέας: ΕΥΔΟΞΙΑ ΖΑΡΑΛΙΚΟΥ | Κατηγορία Ανακοινώσεις, ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | , στις 22-11-2020Λήψη αρχείου

Οδηγίες παρακολούθησης σύγχρονης διδασκαλίας

0

Συγγραφέας: ΕΥΔΟΞΙΑ ΖΑΡΑΛΙΚΟΥ | Κατηγορία Ανακοινώσεις, ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | , στις 17-11-2020Λήψη αρχείου

Ωράριο τηλεκπαίδευσης Δημοτικών σχολείων

0

Συγγραφέας: ΕΥΔΟΞΙΑ ΖΑΡΑΛΙΚΟΥ | Κατηγορία Ανακοινώσεις, Ενημερώσεις Γονέων | , στις 16-11-2020

ΩΡΑΡΙΟ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ώρα Από Έως
14:10 14:40
14:50 15:20
15:30 16:00
16:10 16:40
16:50 17:20

Το πρόγραμμα της τηλεκπαίδευσης θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το παραπάνω ωράριο. Θα ακολουθήσει ανάρτηση με αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.

Πρόγραμμα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Ισχύει από Τετάρτη 18-11-2020)

0

Συγγραφέας: ΕΥΔΟΞΙΑ ΖΑΡΑΛΙΚΟΥ | Κατηγορία Ανακοινώσεις | , στις 16-11-2020Λήψη αρχείου

Ενημέρωση μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων

0

Συγγραφέας: ΕΥΔΟΞΙΑ ΖΑΡΑΛΙΚΟΥ | Κατηγορία Ανακοινώσεις | , στις 16-11-2020

Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») και του Ν. 4624/2019, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων («ΥΠΑΙΘ»), ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Τα προσωπικά δεδομένα (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το ΥΠΑΙΘ και την εκάστοτε σχολική μονάδα φοίτησης των μαθητών κατ’ εντολή του. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η επικοινωνία των εκπαιδευτικών μαζί σας και ο συντονισμός της διαδικασίας της παροχής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 και εφόσον παραμένει ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Κατά τη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (οι μαθητές/τριες) εισάγουν στην ειδικά παραμετροποιημένη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης συνεργαζόμενου με το ΥΠΑΙΘ παρόχου υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, τα οποία μπορεί να είναι τυχαία- εικονικά, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων. Συστήνεται να συνδέονται μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) και όχι μέσω εφαρμογής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συλλέγονται μόνο τα συγκεκριμένα προσωπικά τους δεδομένα.

Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος συλλέγονται μεταδεδομένα, τα οποία παράγονται κατά τη χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και είναι απαραίτητα για τη διάγνωση των τεχνικών ζητημάτων, που ανακύπτουν και συνακόλουθα την τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Τα μεταδεδομένα αυτά περιλαμβάνουν: α) τη διεύθυνση IP, β) το αναγνωριστικό «User Agent», γ) τον τύπο υλικού, δ) τον τύπο και την έκδοση λειτουργικού συστήματος, ε) την έκδοση διακομιστή – πελάτη, στ) τη διεύθυνση Mac (κατά περίπτωση), ζ) την έκδοση εφαρμογής, η) τις υλοποιηθείσες ενέργειες (είσοδος, έξοδος, κοκ), θ) τις πληροφορίες σύσκεψης: i) τίτλος, ii) ημερομηνία και ώρα, iii) συχνότητα, iv) μέση και πραγματική συχνότητα, v) ποιότητα, vi) ποσότητα, vii) δραστηριότητα δικτύου και viii) συνδεσιμότητα.

Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (αρ. 6 §1 περ. ε ΓΚΠΔ), δηλαδή το δημόσιο αγαθό της παροχής εκπαίδευσης υπό καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συνδυαστικά με την εκπλήρωση έννομης υποχρέωσης του Υπευθύνου Επεξεργασίας (αρ. 6 §1 περ. γ ΓΚΠΔ), η οποία προβλέπεται στο αρ. 63 του Ν. 4686/2020. Ειδικά όσον αφορά στα μεταδεδομένα, χρησιμοποιούνται περαιτέρω για σκοπούς αποκλειστικά ερευνητικούς ή/και στατιστικούς, αφού προηγουμένως ανωνυμοποιηθούν. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας (αρ. 6 παρ. 1 περ. γ ΓΚΠΔ), όπως αυτή τίθεται από τη διάταξη του αρ. 1 πδ 18/2018, δηλαδή η διενέργεια στατιστικών αναλύσεων-ερευνών στο πλαίσιο της αποστολής του να αναπτύσσει και να αναβαθμίζει συνεχώς την παιδεία.

Τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για να λειτουργήσει η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, θα διαγραφούν μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Τα προσωπικά σας δεδομένα, που είναι ήδη αποθηκευμένα στα συστήματα του ΥΠΑΙΘ λόγω της ιδιότητάς σας ως μαθητών/τριών ή γονέων/κηδεμόνων, θα διατηρηθούν όπως ορίζεται στις σχετικές Πολιτικές του ΥΠΑΙΘ. Τα μεταδεδομένα που δημιουργούνται διαγράφονται μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2020-2021.

Εφόσον έχουν καταχωρηθεί τα πραγματικά στοιχεία των μαθητών/τριών (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονοματεπώνυμο) στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, έτσι ώστε να μπορούν να ταυτοποιηθούν), μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων και εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών (μόνο όσον αφορά στα μεταδεδομένα) με υποβολή αίτησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@minedu.gov.gr. Σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι δεν ικανοποιήθηκε κάποιο αίτημά τους, έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr), Λ. Κηφισίας αρ. 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλ. +30-210 6475600, φαξ +30-210 6475628.

Για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα μπορούν οι μαθητές/τριες να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΥΠΑΙΘ (ΥΠΔ/DPO) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@minedu.gov.gr.

Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της ομιλίας άλλου προσώπου κατά τη διάρκεια των δικτυακών μαθημάτων είναι παράνομη και επισύρει αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου

0

Συγγραφέας: ΕΥΔΟΞΙΑ ΖΑΡΑΛΙΚΟΥ | Κατηγορία Ανακοινώσεις | , στις 22-10-2020

Την Τρίτη, 27-10-2020 , θα γίνουν εκδηλώσεις μέσα σε κάθε τμήμα λόγω του σχολικού εορτασμού για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και η λειτουργία του σχολείου θα είναι ως εξής:

Προσέλευση: 8:00 – 8:15

Αποχώρηση: 9:45 – 10:00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

0

Συγγραφέας: ΕΥΔΟΞΙΑ ΖΑΡΑΛΙΚΟΥ | Κατηγορία Ανακοινώσεις, Ενημερώσεις Γονέων | , στις 12-10-2020

Την τρέχουσα σχολική χρονιά η ενημέρωση γονέων θα γίνεται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά με βάση και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ τη 2η εβδομάδα του μήνα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από προσυνεννόηση και αφού ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, μπορεί η επικοινωνία με τον γονέα να γίνει δια ζώσης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ   ΗΜΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε1 ΤΡΙΤΗ 10:00 -10:45
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΖΩΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:45 -12:30
ΖΑΡΑΛΙΚΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΡΙΤΗ 12:40 -13:10
ΖΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β1 ΤΡΙΤΗ 11:45-12:20
ΚΑΠΑΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ1 ΠΕΜΠΤΗ 10:00 – 10:45
ΛΙΟΛΙΟΥΣΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ Ε2 ΤΕΤΑΡΤΗ 10:45 -11:30
ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 -9:45
ΜΑΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 -10:45
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10:45- 11:30
ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΔΗΜΟΣ Γ1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 -9:45
ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:45 -11:30
ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δ2 ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00 -10:45
ΝΑΣΣΕΡ ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 9:00- 9:45
ΝΟΥΤΣΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 13:15 -14:00
ΠΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ2 ΠΕΜΠΤΗ 10:00 -11:00
ΠΙΤΕΡΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α2 ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00 -10:45
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΕΜΠΤΗ 8:20 -8:55
ΣΚΟΥΡΛΗ ΟΛΓΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 11:45 -12:20
ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ Β2 ΤΡΙΤΗ 9:00 -9:40
ΤΣΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕΜΠΤΗ 11:45 -12:30
ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ2 ΔΕΥΤΕΡΑ 10:45 -11:30
ΧΡΟΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕΜΠΤΗ 10:00 -10:45

Ανακοίνωση για το ολοήμερο

0

Συγγραφέας: ΕΥΔΟΞΙΑ ΖΑΡΑΛΙΚΟΥ | Κατηγορία Ανακοινώσεις | , στις 18-09-2020

Από τη Δευτέρα 21-9-2020 ξεκινά το ολοήμερο με τα παιδιά που εγράφησαν μέχρι τον Ιούνιο του 2020.

**Όσα παιδιά δήλωσαν το Σεπτέμβρη, θα μπουν στο ολοήμερο εφόσον υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης του τμήματος.

Νεότερη ενημέρωση για την ημέρα του Αγιασμού

0

Συγγραφέας: ΕΥΔΟΞΙΑ ΖΑΡΑΛΙΚΟΥ | Κατηγορία Ανακοινώσεις | , στις 11-09-2020

Μετά από νέα εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, σας ενημερώνουμε ότι η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών για τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020 διαμορφώνονται ως εξής:

  • Ώρα προσέλευσης: 8:00-8:15
  • Ώρα αποχώρησης: 12:30-13:00

 

Συμπληρωματική ενημέρωση για την ημέρα του Αγιασμού

0

Συγγραφέας: ΕΥΔΟΞΙΑ ΖΑΡΑΛΙΚΟΥ | Κατηγορία Ανακοινώσεις | , στις 10-09-2020

Τα παιδιά να έχουν μαζί τους τσάντα για να παραλάβουν τα καινούρια τους βιβλία.

Ώρα αποχώρησης μαθητών: 13:00

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων