Εδώ Πολυτεχνείο!!!

Τι έγινε στις 17 Νοεμβρίου του 1973;

Τα παιδιά παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό βίντεο για την εξέγερση του πολυτεχνείου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον!

Μιλήσαμε για τις έννοιες της δημοκρατίας και της δικτατορίας!

Αποφασίσαμε παμψηφεί, πως το πολίτευμα που επιθυμούμε είναι αυτό της “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ”

Έγραψαν

 » περισσότερα