ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Σοφία Καπετανάκη, νηπιαγωγός & προϊσταμένη

Άννα Σπανάκη, νηπιαγωγός