«Ανάσες ζωής- Αποστάσεις αγάπης – Συνέργειες Φροντίδας για ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον»Πρόσκληση σε διαδικτυακή υποστηρικτική δράση

 

https://webmail.sch.gr/services/download/?app=imp&actionID=download_attach&id=3&muid=%7B5%7DINBOX17840&view_token=E_zYbGdRJjTWfHECNhhokIT&fn=%2F6_%CE%A0%CE%95.%CE%9A.%CE%95.%CE%A3%20%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%91%CE%9A%CE%97%2C%20%CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%94%CE%91%CE%9A%CE%97%2C%20%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%91%CE%9A%CE%97%2023-09-2020%20%283%29.pdf