Η σημαία μας

Παρακολουθήσαμε σε βίντεο το Ασπρογάλανο πανί

Οι σημαίες που έφτιαξαν τα παιδιά