Παραδοσιακές ποδιές

Είδαμε μερικές ποδιές από παραδοσιακές φορεσιές

Φτιάξαμε μια ποδιά κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος

Τα παιδιά δημιουργήσαν τις δικές τους ποδιές