«προς δε τούτοις, ἐπειδαν κιθαρίζειν μάθωσιν, ἄλλων αὖ ποιητῶν ἀγαθῶν ποιήματα διδάσκουσι μελοποιῶν, εἰς τα [326b] κιθαρίσματα ἐντείνοντες, και τους ῥυθμούς τε και τας ἁρμονίας ἀναγκάζουσιν οἰκειοῦσθαι ταῖς ψυχαῖς τῶν παίδων, ἵνα ἡμερώτεροί τε ὦσιν, και εὐρυθμότεροι και εὐαρμοστότεροι γιγνόμενοι χρήσιμοι ὦσιν εἰς το λέγειν τε και πράττειν· πᾶς γαρ ὁ βίος τοῦ ἀνθρώπου εὐρυθμίας τε και εὐαρμοστίας δεῖται.»

Στη συνέχεια, ο διδάσκαλος  τους φέρνει σε επαφή με καθαρά λυρικά ποιήματα ( ), που οι μαθητές  τα προσαρμόζουν στη λύρα, την οποία έμαθαν πρόσφατα. Με τον τρόπο αυτό, και αφομοιώνονται  από  αυτήν (). Αυτό σημαίνει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο εσωτερικός κόσμος των νέων υποβάλλεται στη διεργασία της αισθητικής συγκίνησης η οποία βιώνεται όταν απολαμβάνει κανείς μορφές του ωραίου. Κατά τη διάρκειά της, οι ψυχικές δυνάμεις εντείνονται στο μεγαλύτερο βαθμό και ταυτόχρονα συγκλίνουν και εναρμονίζονται, με αποτέλεσμα να δοκιμάζει ο άνθρωπος μια ανέκφραστη ψυχική ευφροσύνη. Αυτή η σύγκλιση και αυτή η συμφιλίωση  των ψυχικών δυνάμεων εγκαθιδρύει στον εσωτερικό κόσμο το ρυθμό και την αρμονία και εξημερώνει την ψυχή.

Είναι προφανές ότι οι μορφές του ωραίου με την διαδικασία της αισθητικής συγκίνησης ασκούν ηθική επίδραση στον άνθρωπο  καθώς με συνταιριασμένες και εναρμονισμένες πλέον τις εσωτερικές της δυνάμεις    και εξευγενίζετε η ψυχή. Παράλληλα η ευρυθμία και η ευαρμοστία οργανώνουν και συγκροτούν την προσωπικότητα του νέου ανθρώπου άρα του επιτρέπουν να ρυθμίζει σωστά την σχέση τους με τους άλλους και να είναι εύστοχος στους λόγους και στις ενέργειες  του (ίνα ημερώτεροι τε ώσιν και ευρυθμότεροι και ευαρμοστότεροι γιγνόμενοι χρήσιμοι ώσιν εις το λέγειν τε και πράττειν).  Επομένως η εσωτερική τακτοποίηση η οποία προεκτείνεται και  στην ευρύτερα νοούμενη δραστηριότητα του ανθρώπου αναδεικνύει το ρυθμό και την αρμονία βασικούς παράγοντες της ψυχικής ισορροπίας της ηθικής προαγωγής και της δημιουργικής κοινωνικής παρουσίας του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο .

Κ. Κατσιμάνης. Επιλεκτική ερμηνεία κειμένων από Πλάτωνα (Πρωταγόρας – Πολιτεία).