Αρχεία για 27 Μαρτίου 2020

Μαρ 27 2020

Ενημέρωση γονείς/κηδεμόνες

Ενημέρωση ως προς τα προσωπικά δεδομένα: Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη […]

7 Σχόλια

Μαρ 27 2020

Ηλεκτρονικές τάξεις eclass

Οι ηλεκτρονικές τάξεις του σχολείου μας βρίσκονται στο σύνδεσμο https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=1873  Οι μαθητές να μπουν στις τάξεις και να κάνουν εγγραφή. Τα περισσότερα μαθήματα είναι ανοικτά. Από τη Διεύθυνση

7 Σχόλια