Αρχεία για 24 Μαρτίου 2020

Μαρ 24 2020

Ενημέρωση για εγγραφές στο Π.Δ.Σ

Ενημέρωση για εγγραφές Π.Σ.Δ Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 39676/Δ2/20-03-2020 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ., σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών στο ΠΣΔ μπορούν να συνεχιστούν έως και την Δευτέρα 30/03/2020.                  Από τη Διεύθυνση

7 Σχόλια