Επικοινωνία

68ο Νηπιαγωγείο Πατρών

1ο Τμήμα

Ανθεμίου  3

Τ.Κ2 26442

ΤΗΛ – FAX:  2610455088

E MAIL:  mail@68nip-patras.ach.sch.gr

 

https://www.facebook.com/68oNipiagogeioPatron

 

2o Tμήμα

Ανθεμίου 11

Τ.Κ2 26442

ΤΗΛ : 2610431663

 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευσης Αχαΐας

Ερμού 70, ΠΑΤΡΑ, ΤΚ 26221

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2610229200

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας

Δρ. Eλένη Διδάχου

E-mail: didachou@sch.gr