Δραστηριότητες Μαρτίου -Απριλίου ,Etwinning project -We Are Stars

Στα πλαίσια του We Are Stars , του προγράμματος etwinning , τα παιδιά τον Μάρτιο και τον Απρίλιο , ασχολήθηκαν με δράσεις που προάγουν την αυτοπεποίθηση , τη χαρά και την καλοσύνη !