Εκπαιδευτικοί

Βισβίκη Ευανθία , Νηπιαγωγός- Προϊσταμένη του 4ου Νηπιαγωγείου Φερών-Αερινού.