….. 30-11-2018 Γεωμετρικές καλλιτεχνίες 18-19 …..

.

Εδώ μπορείτε να βλέπετε τα έργα των παιδιών της φετινής ομάδας,
που αποτελείται από τις Μυρτώ και Πολύμνια του Α2,
τους Βασίλη και Σπύρο του Β3 και την Ιφιγένεια του Γ2…

Οι εικόνες μπαίνουν και  →εδώ…

Μπορείτε να παρακολουθείτε στατιστικά σε :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F6GnU7QZoh82d2Dn4PTVtTfZsTmFF1aFTSOjAeYjCBs/edit#gid=1924103716

..

.

170) 17-5-2019 Μυρτώ Α2  

.

169) 17-5-2019 Ιφιγένεια Γ2  

.

168) 17-5-2019 Πολύμνια Α2 

.

167) 17-5-2019 Μυρτώ Α2  

.

166) 17-5-2019 Ιφιγένεια Γ2  

.

165) 17-5-2019 Πολύμνια Α2 

.

164) 17-5-2019 Μυρτώ Α2 

.

163) 17-5-2019 Ιφιγένεια Γ2  

.

162) 17-5-2019 Πολύμνια Α2 

.

161) 17-5-2019 Μυρτώ Α2   

.

160) 17-5-2019 Ιφιγένεια Γ2 

.

159) 17-5-2019 Πολύμνια Α2 

.

158) 17-5-2019 Μυρτώ Α2 

.

157) 10-5-2019 Σπύρος Β3 

.

156) 10-5-2019 Ιφιγένεια Γ2 

.

155) 10-5-2019 Σπύρος Β3 

.

154) 10-5-2019 Ιφιγένεια Γ2 

.

153) 10-5-2019 Σπύρος Β3 

.

152) 10-5-2019 Ιφιγένεια Γ2 

.

151) 10-5-2019 Σπύρος Β3 

.

150) 5-4-2019 Ιφιγένεια Γ2

.

149) 5-4-2019 Σπύρος Β3

.

148) 5-4 Ιφιγένεια Γ2 

.

147) 5-4 Σπύρος Β3 

.

146) 5-4-2019 Ιφιγένεια Γ2 

.

145) 5-4-2019 Σπύρος Β3

.

144) 5-4-2019 Ιφιγένεια Γ2 

.

143) 29-3-2019 Ιφιγένεια Γ2 

.

142) 29-3-2019 Μυρτώ Α2 

.

141) 29-3-2019 Πολύμνια Α2 

.

140) 29-3-2019 Ιφιγένεια Γ2 

.

139) 29-3-2019 Μυρτώ Α2 

.

138) 15-3-2019 Μυρτώ Α2 

.

137) 15-3-2019 Πολύμνια Α2 

.

136) 15-3-2019 Μυρτώ Α2

.

135) 15-3-2019 Ιφιγένεια Γ2 

.

134) 15-3-2019 Μυρτώ Α2 

.

133) 15-3-2019 Πολύμνια Α2 

.

132) 15-3-2019 Ιφιγένεια Γ2 

.

131) 8-3-2019 Σπύρος Β3 

.

130) 8-3-2019 Πολύμνια Α2 

.

129) 8-3-2019 Σπύρος Β3 

.

128) 8-3-2019 Σπύρος Β3 

.

127) 8-3-2019 Πολύμνια Α2 

.

126) 1-3-2019 Μυρτώ Α2 

.

125) 1-3-2019 Σπύρος Β3 

.

124) 1-3-2019 Πολύμνια Α2 

.

123) 1-3-2019 Μυρτώ Α2 

.

122) 1-3-2019 Σπύρος Β3 

.

121) 1-3-2019 Μυρτώ Α2 

.

120) 1-3-2019 Σπύρος Β3 

.

119) 1-3-2019 Ιφιγένεια Γ2 

.

118) 1-3-2019 Πολύμνια Α2 

.

117) 1-3-2019 Μυρτώ Α2 

.

116) 1-3-2019 Σπύρος Β3 

.

115) 1-3-2019 Μυρτώ Α2 

.

114) 1-3-2019 Πολύμνια Α2  

.

113) 1-3-2019 Σπύρος Β3 

.

112) 1-3-2019 Μυρτώ Α2 
.

111) 22-2-2019 Ιφιγένεια ΑΓ 

.

110) 22-2-2019 Πολύμνια Α2 

.

109) 22-2-2019 Μυρτώ Α2 

.

108) 22-2-2019 Ιφιγένεια Γ2 

.

107) 22-2-2019 Πολύμνια Α2 

.

106) 22-2-2019 Μυρτώ Α2 

.

105) 22-2-2019 Ιφιγένεια Γ2 

.

104) 22-2-2019 Πολύμνια Α2 

.

103) 22-2-2019 Μυρτώ Α2

.

102) 22-2-2019 Ιφιγένεια Γ2 

.

101) 15-2-2019 Σπύρος Β3  

.

100) 15-2-2019 Πολύμνια Α2 

.

99) 15-2-2019 Ιφιγένεια Γ2 

.

98) 15-2-2019 Μυρτώ Α2 

.

97) 15-2-2019 Σπύρος Β3 

.

96) 15-2-2019 Ιφιγένεια Γ2 

.

95) 15-2-2019 Πολύμνια Α2 

.

94) 15-2-2019 Σπύρος Β3 

.

93) 15-2-2019 Μυρτώ Α2 

.

92) 15-2-2019 Ιφιγένεια Γ2  

.

91) 15-2-2019 Σπύρος Β3  

.

90) 15-2-2019 Πολύμνια Α2 

.

89) 15-2-2019 Μυρτώ Α2 

.

88) 15-2-2019 Σπύρος Β3 

.

87) 15-2-2019 Ιφιγένεια Γ2  

.

86) 8-2-2019 Σπύρος Β3 

.

85) 8-2-2019 Πολύμνια Α2 

.

84) 8-2-2019 Ιφιγένεια Γ2  

.

83) 8-2-2019 Σπύρος Β3 

.

82) 8-2-2019 Μυρτώ Α2 

.

81) 8-2-2019 Πολύμνια Α2 

.

80) 8-2-2019 Σπύρος Β3 

.

79) 8-2-2019 Ιφιγένεια Γ2 

.

78) 8-2-2019 Μυρτώ Α2 

.

77) 8-2-2019 Σπύρος Β3 

.

76) 1-2-2019 Πολύμνια Α2

.

75) 1-2-2019 Ιφιγένεια Γ2 

.

74) 1-2-2019 Μυρτώ Α2 

.

73) 1-2-2019 Πολύμνια Α2 

.

72) 1-2-2019 Μυρτώ Α2 

.

71) 29-1-2019 Ιφιγένεια Γ2

.

70) 1-2-2019 Σπύρος Β3 

.

69) 1-2-2019 Πολύμνια Α2 

.

68) 1-2-2019 Ιφιγένεια Γ2 

.

67) 1-2-2019 Μυρτώ Α2 

.

66) 1-2-2019 Πολύμνια Α2 

.

65) 29-1-2019 Ιφιγένεια Γ2 

.

64) 1-2-2019 Μυρτώ Α2 

.

63) 1-2-2019 Σπύρος Β3 

.

62) 1-2-2019 Ιφιγένεια Γ2 

.

61) 1-2-2019 Μυρτώ Α2 

.

60) 1-2-2019 Πολύμνια Α2

.

59) 29-1-2019 Ιφιγένεια Γ2

.

58) 1-2-2019 Πολύμνια Α2
.

57) 1-2-2019 Μυρτώ Α2

.

56) 25-1-2019 Ιφιγένεια Γ2

.

55) 25-1-2019 Πολύμνια Α2

.

54) 25-1-2019 Μυρτώ Α2

.

53) 25-1-2019 Ιφιγένεια Γ2 

.

52) 25-1-2019 Πολύμνια Α2

.

51) 25-1-2019 Μυρτώ Α2

.

50) 25-1-2019 Ιφιγένεια Γ2

.

49) 25-1-2019 Πολύμνια Α2

.

48) 11-1-2019 Ιφιγένεια Γ2

.

47) 18-1-2019 Μυρτώ Α2

.

46) 18-1-2019 Πολύμνια Α2

.

45) 11-1-2019 Ιφιγένεια Γ2

.

44) 18-1-2019 Σπύρος Β3

.

43) 11-1-2019 Ιφιγένεια Γ2

.

42) 18-1-2019 Μυρτώ Α2

.

41) 18-1-2019 Πολύμνια Α2

.

40) 11-1-2019 Ιφιγένεια Γ2

.

39) 11-1-2019 Μυρτώ Α2

.

38) 1-1-2019 Ιφιγένεια Γ2

.

37) 11-1-2019 Βασίλης Β3

.

36) 11-1-2019 Ιφιγένεια Γ2

.

35) 11-1-2019 Πολύμνια Α2

.

34) 11-1-2019 Ιφιγένεια Γ2

.

33) 11-1-2019 Σπύρος Β3

.

32) 11-1-2019 Μυρτώ Α2

.

31) 11-1-2019 Βασίλης Β3

.

30) 11-1-2019 Πολύμνια Α2

.

29) 11-1-2019 Σπύρος Β3

.

28) 11-1-2019 Μυρτώ Α2

.

Οι εικόνες (17-27) είναι σε «Χριστουγεννιάτικο πνεύμα»,
10 με αστέρια και 1 με δένδρο…

27) 19-12-2018 Ιφιγένεια Γ2
.

26) 19-12-2018 Μυρτώ Α2 
.

25) 19-12-2018 Πολύμνια Α2
.
24) 19-12-2018 Ιφιγένεια Γ2

.

23) 7-12-2018 Ιφιγένεια Γ2

.

22) 19-12-2018 Σπύρος Β3

.

21) 19-12-2018 Μυρτώ Α2 

.

20) 19-12-2018 Ιφιγένεια Γ2 

.

19) 19-12-2018 Βασίλης Β3 

.

18) 19-12-2018 Ιφιγένεια Γ2 

.

17) 19-12-2018 Μυρτώ Α2 

.

16) 14-12-2018 Σπύρος Β3 

.

15) 14-12-2018 Ιφιγένεια Γ2

.

14) 14-12-2018 Πολύμνια Α2

.

13) 14-12-2018 Πολύμνια Α2

.

12) 14-12-2018 Ιφιγένεια Γ2

.

11) 7-12-2018 Μυρτώ Α2 

.

10) 7-12-2018 Ιφιγένεια Γ2 

.

9) 7-12-2018 Σπύρος Β3 

.

8) 7-12-2018 Βασίλης Β3 

.

7) 7-12-2018 Πολύμνια Α2

.

6) 7-12-2018 Ιφιγένεια Γ2 

.

5) 7-12-2018 Μυρτώ Α2 

.

4) 2-12-2018 Σπύρος Β3

.

3) 30-11-2018 Πολύμνια Α2

.

2) 30-11-2018 Βασίλης Β3

.

1) 30-11-2018 Μυρτώ Α2

.

1.109 Σχόλια  ANNA
Σχόλιο στις 9 Ιουνίου 2019.

170 167 165 160 158 157 155 149 137 119 111 83 79 72 54 49 47 39 29

  TAKIS
Σχόλιο στις 9 Ιουνίου 2019.

4,8,13,19,21,22,26,27,29,30,39,43,44,47,49,51,
64,66,67,68,72,74,80,82,83,84,87,90,93,95,99,101,
107,111,114,116,118,119,123,130,131,134,136,
137,139,143,145,149,151,155,157,165,167,169,170

  Αλέξανδρος
Σχόλιο στις 8 Ιουνίου 2019.

27,68,72,82,90,93,101,109,114,167,170

  ΕΛΕΝΗ
Σχόλιο στις 8 Ιουνίου 2019.

16 19 22 29 30 32 39 43 44 47 49 51 53 55
57 60 64 66 67 68 72 74 75 80 82 83 84 87
90 95 101 107 110 111 112 114 115 116 118
119 123 130 131 134 136 137 139 143 148
149 150 151 155 157 167 168 170

  Ερίκογλου Θεοδώρα
Σχόλιο στις 8 Ιουνίου 2019.

Μπράβο σας, καλλιτέχνες! Υπέροχες δημιουργίες!!!
Επιλέγω τα εξής:28, 31, 36, 40, 43, 51, 90, 95, 103, 110, 114, 137, 151, 168

Σχόλιο στις 7 Ιουνίου 2019.

Μήπως το 4ο Γυμν. Χαλανδρίου να μας βοηθήσει στο γραφιστικό του ESR? Πολύ όμορφα όλα, παιδιά! Μπράβο σας! Αναγκαστικά έπρεπε να επιλέξω κάποια… 167, 158, 143, 72, 52, 49, 4.

  ΜΑΝΩΛΗΣ
Σχόλιο στις 7 Ιουνίου 2019.

4,8,12,13,19,21,22,26,27,29,30,39,43,44,
47,49,51,64,66,67,68,72,74,75,80,
82,83,84,87,90,93,95,101,107,111,112,
114,115,116,118,119,123,130,131,134,
136,137,139,143,145,149,151,155,
157,167,169,170

  Αλεξοπούλου Ελένη
Σχόλιο στις 5 Ιουνίου 2019.

Συγχαρητήρια στους μικρούς μας καλλιτέχνες!Νομίζω ότι δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε από τα μεγάλα ονόματα που σημάδεψαν τα εικαστικά δρώμενα του πολιτισμού μας…….Μαγεύτηκα από τα παρακάτω έργα:169,165,157,147,145,136,125,83,51,29,24!!

  ΠΑΝΟΣ
Σχόλιο στις 5 Ιουνίου 2019.

Μπράβο παιδιά.
Δύσκολα διαλέγω μερικές μόνο:
12,21,22,26,27,29,30,32,39,43,44,47,49,51,53,54,57,60,64,66,67,68,72,74,75,80,
82,83,84,87,90,93,95,101,107,110,111,112,114,115,116,118,119,123,130,131,134,136,
137,139,143,148,149,150,151,155,157,167,168,170

  ΓΙΩΡΓΟΣ
Σχόλιο στις 5 Ιουνίου 2019.

170 160 159 157 155 154 152 148 146 114 89 83 68 47 39

  Φ
Σχόλιο στις 1 Ιουνίου 2019.

Συγχαρητήρια στα παιδιά. Επιλέγω, παρόλο που όλα είναι πολυ ενδιαφέροντα, 138, 150 , 155.

  κώστας παραδέλλης
Σχόλιο στις 30 Μαΐου 2019.

1, 2, 3, 7, 9, 11, 29, 46, 63, 83

  Φραγκούλα
Σχόλιο στις 26 Μαΐου 2019.

16, 23, 38, 110, 124, 147, 159, 167

  MARIA
Σχόλιο στις 18 Μαΐου 2019.

158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,
169,170

  ΓΙΩΡΓΟΣ (ΦΙΛΟΘΕΗ)
Σχόλιο στις 17 Μαΐου 2019.

158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,
169,170

  MARIA
Σχόλιο στις 11 Μαΐου 2019.

12,13,20,21,22,24,25,26,27,29,30,32,35,39,41,43,44,47,48,49,50,51,53,54,56,57,60,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,82,84,86,87,88,90,93,97,99,100,101,103,105,107,108,
109,110,111,112,114,115,116,117,118,119,120,
121,122,123,125,126,129,130,131,133,134,136,
137,138,139,140,143,145,146,147,148,149,150,152,
154,156,157

  ΓΙΩΡΓΟΣ (ΦΙΛΟΘΕΗ)
Σχόλιο στις 11 Μαΐου 2019.

154,156,157

  ΓΙΩΡΓΟΣ (ΦΙΛΟΘΕΗ
Σχόλιο στις 29 Απριλίου 2019.

144,146,147,148,149,150

  ΓΙΩΡΓΟΣ (ΦΙΛΟΘΕΗ)
Σχόλιο στις 2 Απριλίου 2019.

139,140,143

  πατατα
Σχόλιο στις 21 Μαρτίου 2019.

44

  ΓΙΩΡΓΟΣ (ΦΙΛΟΘΕΗ)
Σχόλιο στις 18 Μαρτίου 2019.

Δεν βλεπω αλλους να γραφουν εδω, μονο στο facebook…
Εγω συνεχιζω την δυσκολη επιλογη απο τις πολλες ομορφες…
112,114,115,116,117,118,119,121,123,124,125,
126,129,130,131,133,134,136,137,138

  ΓΙΩΡΓΟΣ (ΦΙΛΟΘΕΗ)
Σχόλιο στις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Μπραβο παιδια
Ως τωρα μου αρεσουν περισσοτερο οι
3,9,11,12,13,14,17,20,21,22,24,25,26,27,30,39,
41,42,43,44,47,48,49,50,51,54,55,56,57,59,60,
61,62,64,66,67,68,69,70,72,74,75,76,77,79,82,
84,87,88,90,92,93,95,96,98,99,101,102,103,104,
105,107,109,110,111

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων