Ωρολόγια Προγράμματα

Σχολικό Έτος 2021-2022

Ωρολόγια Προγράμματα

Δια ζώσης

A1 A2 B1 B2
Γ1 Γ2
Δ1 Δ2 Δ3
Ε1 Ε2 ΣΤ1 ΣΤ2

Εξ Αποστάσεως (ΕξΑΕ)

Α1 Α2 Β1 Β2
Γ1 Γ2
Δ1 Δ2 Δ3
Ε1 Ε2 ΣΤ1 ΣΤ2

Πρόγραμμα ΖΕΠ Ι: Χρυσικού Βασιλική

Πρόγραμμα ΖΕΠ ΙΙ: Στυμονιάρη Δήμητρα

Οι σύνδεσμοι των αιθουσών των εκπαιδευτικών έχουν σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών.