ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στα πλαίσια της εξ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης που υλοποιεί το Σχολείο μας, οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να δουν το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα σύνδεσης των εκπαιδευτικών στις τάξεις της τηλεκπαίδευσης ανοίγοντας τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4ου Δ. Σ. ΑΡΤΑΣ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Σχολιάστε

ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ

              Αγαπητοί Γονείς

     Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, το Σχολείο μας θα έχει τη δυνατότητα να διαθέσει ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε  μαθητές/μαθήτριες, που έχουν ανάγκη, για τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επειδή ο αριθμός αυτών των ηλεκτρονικών συσκευών είναι περιορισμένος, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου μας θα αποφασίσει την παραχώρησή τους σε ορισμένους μαθητές με γνώμονα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς να ενημερώσουν άμεσα, με κάθε πρόσφορο μέσο, τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας ή τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων για την αναγκαιότητα της παραχώρησης του εξοπλισμού, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των παιδιών τους στην εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παραλαβή του ηλεκτρονικού εξοπλισμού οι γονείς θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση για την προσεκτική χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών και για την υποχρέωσή τους να επιστρέψουν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό στο Σχολείο μας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή στην περίπτωση που ζητηθεί η επιστροφή του εξοπλισμού από τη σχολική μονάδα.

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Σχολιάστε

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020 – 2021

Αγαπητοί γονείς

Σας ενημερώνουμε ότι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 ορίζεται ως η καταληκτική ημερομηνία για τις εγγραφές μαθητών/μαθητριών στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με αρ. πρωτ. Φ7/126236/ΦΔ/Δ1/22-9-2020.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Νικόλαος Μπαγιώργας

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Σχολιάστε

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΠΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID-19

     Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών μας

     Στα πλαίσια της εφαρμογής του πρωτοκόλλου διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης Covid-19, σας παρακαλούμε για τη συνεργασία σας με απώτερο στόχο την προστασία της υγείας των μαθητών/μαθητριών μας και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου μας.

 1. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID-19

     Σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης Covid-19 στα παιδιά είναι:

 • Πυρετός
 • Βήχας

Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι:

 • Δυσκολία στην αναπνοή, δύσπνοια
 • Μυαλγίες
 • Ρίγος
 • Πονοκέφαλος
 • Καταβολή δυνάμεων
 • Δυσκαταποσία
 • Απώλεια γεύσης και οσμής
 • Ναυτία – έμετος
 • Κοιλιακός πόνος, διαρροϊκές κενώσεις

 

 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19

     Αν ένας μαθητής εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη Covid-19 εκτός του χώρου του Σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται το σχολείο με ευθύνη των γονέων-κηδεμόνων.

     Αν ένας μαθητής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη Covid-19, όταν βρίσκεται στο Σχολείο, ενημερώνονται άμεσα οι γονείς-κηδεμόνες του για να παραλάβουν το παιδί.

     Στις περιπτώσεις αυτές με πρωτοβουλία των γονέων-κηδεμόνων γίνεται ιατρική αξιολόγηση και εφόσον σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος γιατρού το παιδί χαρακτηριστεί ως ύποπτο για λοίμωξη Covid-19, χωρίς να υπάρχει εναλλακτική διάγνωση, θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ. Μέχρι να γίνει γνωστό το αποτέλεσμα του μοριακού τεστ, το παιδί, ανάλογα με την κρίση του γιατρού, παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον ή στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

     Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον Covid-19 είναι αρνητικό το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο Σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του.

     Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον Covid-19 είναι θετικό ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή ενημερώνει άμεσα τον υπεύθυνο διαχείρισης Covid-19 και Υποδιευθυντή του Σχολείου μας Παναγιώτου Γεώργιο ή τον Διευθυντή Μπαγιώργα Νικόλαο. Ενημερώνει επίσης σχετικά τους υπευθύνους για εξωσχολικές δραστηριότητες, στις οποίες ενδεχομένως συμμετέχει ο μαθητής (π.χ. φροντιστήριο, αθλητική ομάδα κλπ.). Ο μαθητής μπορεί να επιστρέψει στο Σχολείο μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την υποχώρηση των συμπτωμάτων του.

     Σε περίπτωση που το παιδί ανήκει στην κατηγορία των ύποπτων περιστατικών για Covid-19 και για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο με μοριακό τεστ μπορεί να επιστρέψει στο Σχολείο 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων και την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την υποχώρηση των συμπτωμάτων του. Εάν όμως υπάρχει εναλλακτική διάγνωση ΚΑΙ δεν έχει επιδημιολογική σύνδεση με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο περιστατικό Covid-19, τότε η επιστροφή στο Σχολείο μπορεί να γίνει μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Νικόλαος Μπαγιώργας

ΕΟΔΥ – Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης covid-19 σε σχολικές μονάδες

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Σχολιάστε

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021

     Αγαπητοί Γονείς και κηδεμόνες

  Σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με την διευκρινιστική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., ότι τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 οι μαθητές/μαθήτριες θα προσέλθουν στο Σχολείο μας στις 08.30 π.μ.  με τη σχολική τους τσάντα για να μεταφέρουν τα διδακτικά βιβλία που θα παραλάβουν. Οι μαθητές/μαθήτριες θα εισέρχονται στο Σχολείο φορώντας την προστατευτική τους μάσκα. Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Σχολείου.

  Η τελετή του Αγιασμού με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2020 – 2021 θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 π.μ.. Μετά την τέλεση του Αγιασμού στις 12.00 π.μ.  οι μαθητές/μαθήτριες θα αποχωρήσουν από το Σχολείο. Παρακαλούνται οι γονείς-συνοδοί των μαθητών/μαθητριών να βρίσκονται στην έξοδο του Σχολείου για να παραλάβουν τα παιδιά τους.

      Καλή σχολική χρονιά!

                                                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

                                                         Νικόλαος  Μπαγιώργας

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΑΙΘ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Σχολιάστε

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

          Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

     Μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας των σχολικών μονάδων, το Σχολείο μας θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020. Κατά τη διάρκεια του υποχρεωτικού προγράμματος (08:15 μέχρι 13:15) θα εφαρμόζεται καθημερινά το επίσημο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας 2019-2020, τροποποιημένο ως προς τις ώρες των διαλειμμάτων, σε όλα τα τμήματα της σχολικής μονάδας. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα δύο τμήματα της Τετάρτης (Δ΄) τάξης. Οι μαθητές/μαθήτριες των τμημάτων Δ΄1 και Δ΄2 κατανεμήθηκαν σε υποτμήματα, στα οποία θα εφαρμόζεται η εκ περιτροπής διδασκαλία κατά τη διάρκεια της καθεμιάς εβδομάδας. Οι γονείς των μαθητών/μαθητριών της Τετάρτης τάξης θα ενημερωθούν έγκαιρα, με κάθε πρόσφορο μέσο, από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των δύο τμημάτων για τον τρόπο υλοποίησης της εκ περιτροπής διδασκαλίας.

     Υπενθυμίζεται ότι η πόρτα εισόδου του Σχολείου ανοίγει στις 08:00 για την πρωινή προσέλευση των μαθητών/μαθητριών. Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί υποδέχονται τους μαθητές/τις μαθήτριες στην είσοδο και οι γονείς αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης των μαθητών δεν παρευρίσκεται κανένας χωρίς άδεια στον χώρο του Σχολείου εκτός των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Στις 08:15 κλείνει η πόρτα εισόδου, αφού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η προσέλευση των μαθητών/μαθητριών. Σε περίπτωση απόλυτα δικαιολογημένης αργοπορίας ο γονέας/κηδεμόνας είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει προηγουμένως τα αρμόδια όργανα της σχολικής μονάδας.

     Επειδή το Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου δεν θα λειτουργήσει, η αποχώρηση όλων των μαθητών/ μαθητριών πραγματοποιείται στις 13:15 με τη λήξη του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου της κάθε τάξης. Επομένως οι γονείς/συνοδοί επιβάλλεται να βρίσκονται στις 13:15 έξω από το Σχολείο για να παραλάβουν τους μαθητές/τις μαθήτριες που αποχωρούν.

     Σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της Σχολικής μονάδας ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει μεριμνήσει για τα κατάλληλα μέτρα που αφορούν την ασφάλεια και την προφύλαξη των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Η απαρέγκλιτη τήρηση των κανονισμών κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και της αποχώρησης των μαθητών/μαθητριών είναι υποχρέωση όλων για την ομαλή λειτουργία του Σχολείου μας.

     Καλούνται οι γονείς των μαθητών, που δεν θα προσέρχονται δικαιολογημένα στο Σχολείο για την παρακολούθηση των μαθημάτων, να καταθέσουν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου να ρυθμιστεί το ζήτημα των απουσιών που θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία της σχολικής μονάδας.

     Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το παρακάτω έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για να ενημερωθείτε σχετικά με τις οδηγίες που αφορούν τη λοίμωξη από τον νέο κορονοϊό SARS-CoV-2 (COVID-19).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Νικόλαος Μπαγιώργας

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Σχολιάστε

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ (Α΄) ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 – 2021

 

     Οι εγγραφές των μαθητών/μαθητριών, που γεννήθηκαν το έτος 2014, στην Πρώτη (Α΄) τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 15 Μαΐου έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εγγραφής στη Διεύθυνση του Σχολείου τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 π.μ. μέχρι τις 11:00 π.μ.. Κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και παραμονής στον χώρο του Σχολείου σας παρακαλούμε για την τήρηση των μέτρων προστασίας που αποσκοπούν στην αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού (χρήση μάσκας, τήρηση φυσικής απόστασης δύο (2) μέτρων).

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ (2020-2021)

     Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση της εγγραφής των μαθητών/μαθητριών στην  Πρώτη (Α΄) τάξη είναι:

1) Επίδειξη Βιβλιαρίου Υγείας παιδιού ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για τον έλεγχο των προβλεπόμενων εμβολίων

2) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

Το έντυπο παρέχεται από το Σχολείο και συμπληρώνεται από παιδίατρους ή γενικούς ιατρούς ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγους.

3) Αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο να φαίνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του μαθητή/της μαθήτριας

Είναι δυνατόν να κατατεθεί λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας ή άλλο έγγραφο, προκειμένου οι μαθητές/μαθήτριες να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας. Πληροφορίες για τα όρια της περιφέρειας του Σχολείου μας μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί. Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς που διαμένουν εκτός της σχολικής περιφέρειας του 4ου Δ. Σ. Άρτας, εφόσον στο Σχολείο φοιτούν ήδη αδέρφια του/της προς εγγραφή μαθητή/μαθήτριας.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 4ου Δ. Σ. ΑΡΤΑΣ

4)  Βεβαίωση Φοίτησης νηπιαγωγείου

Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο ο γονέας/κηδεμόνας του νηπίου υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε. Άρτας, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης.

     Οι μαθητές της Πρώτης (Α΄) τάξης μπορούν, εφόσον το επιθυμούν οι γονείς-κηδεμόνες, να εγγράφονται παράλληλα και στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου μας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή αυτή είναι η κατάθεση της σχετικής αίτησης-δήλωσης εγγραφής και των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγραφής, που αναφέρονται στη συγκεκριμένη αίτηση-δήλωση.

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (2020-2021)

     Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

 • Οι μαθητές/μαθήτριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, οπότε μπορούν να προσκομίσουν ως δικαιολογητικό βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή πρόσφατη βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα (αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες κτλ.)  ή  το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί (αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες κτλ.).
 • Οι μαθητές/μαθήτριες των οποίων οι γονείς είναι άνεργοι, οπότε μπορούν να προσκομίσουν ως δικαιολογητικό την κάρτα ανεργίας.
 • Οι μαθητές/μαθήτριες των οποίων ο ένας γονέας εργάζεται και ο άλλος είναι άνεργος, οπότε προσκομίζουν το αντίστοιχο προαναφερθέν δικαιολογητικό για την κάθε περίπτωση.
 • Οι μαθητές/μαθήτριες των οποίων οι γονείς ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις, ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης, φυλακισμένοι.

 

                                                           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

                                                                    ΜΠΑΓΙΩΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Σχολιάστε

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 – 2021

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

Συνημμένα ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

Συνημμένα ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Σχολιάστε

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Υ.ΠΑΙ.Θ.

Αγαπητοί γονείς σας κοινοποιούμε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να ενημερωθείτε για τη συμμετοχή της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης του Υ.ΠΑΙ.Θ. στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών/μαθητριών.Λήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Σχολιάστε

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1.ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

2.ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Σχολιάστε