ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019-2020

                           Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών μας

Στις 17 – 12 – 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.20  θα πραγματοποιηθεί με τη λήξη του Πρώτου τριμήνου η θεσμοθετημένη ενημέρωση των γονέων-κηδεμόνων των µαθητών/μαθητριών όλων των τάξεων του Σχολείου µας για θέματα αγωγής και πρόοδου των μαθητών. Επιπλέον οι γονείς-κηδεμόνες μαθητών/μαθητριών της Γ΄, της Δ΄, της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης θα παραλάβουν τον έλεγχο προόδου του Πρώτου τριµήνου του σχολικού έτους 2019-2020.

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Σχολιάστε

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

     Αγαπητοί Γονείς και κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι στις 11 – 9 – 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.μ.  θα πραγματοποιηθεί στο Σχολείο μας η ιερή τελετή του Αγιασμού με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2019 – 2020.

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Σχολιάστε

Βραδινή εκδήλωση με τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019

                     Οι μαθητές και οι μαθήτριες

                                της Έκτης τάξης

                       Θα παρουσιάσουν την παράσταση

                «Ο Μίμης Πλέσσας και τα Μιούζικαλ»

                         στο προαύλιο του Σχολείου μας

                           την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019

                                      και ώρα 08.00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΑΦΙΣΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Σχολιάστε

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 – 2020

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Όσοι επιθυμείτε να παρακολουθήσουν τα παιδιά σας το Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου μας για το ερχόμενο  σχολικό έτος 2019 – 2020, θα πρέπει να καταθέσετε στη Σχολική Μονάδα το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ» και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής, που αναφέρονται στη συγκεκριμένη αίτηση-δήλωση έως την Τρίτη 11 –06 – 2019.

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

  • Οι μαθητές/μαθήτριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, οπότε μπορούν να προσκομίσουν ως δικαιολογητικό βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή πρόσφατη βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα ή πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.
  • Οι μαθητές/μαθήτριες των οποίων οι γονείς είναι άνεργοι, οπότε μπορούν να προσκομίσουν ως δικαιολογητικό την κάρτα ανεργίας.
  • Οι μαθητές/μαθήτριες των οποίων ο ένας γονέας εργάζεται και ο άλλος είναι άνεργος, οπότε προσκομίζουν το αντίστοιχο προαναφερθέν δικαιολογητικό για την κάθε περίπτωση.
  • Οι μαθητές/μαθήτριες των οποίων οι γονείς ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις, ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης, φυλακισμένοι.

Σας παρακαλούμε να καταθέσετε όσο το δυνατόν νωρίτερα την αίτηση-δήλωση, προκειμένου να διευκολυνθεί η οργάνωση του Ολοήμερου Προγράμματος του Σχολείου μας.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Σχολιάστε

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ (Α΄) ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 – 2020

Οι εγγραφές των μαθητών/μαθητριών, που γεννήθηκαν το έτος 2013, στην Πρώτη (Α΄) τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 06 έως και τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή αυτή είναι τα εξής:

1) Βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο για τον έλεγχο των προβλεπόμενων εμβολίων

2) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

ΕΝΤΥΠΟ Α.Δ.Υ.Μ.

Το έντυπο παρέχεται από το Σχολείο και συμπληρώνεται από παιδίατρους ή γενικούς ιατρούς ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγους.

3) Αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/της μαθήτριας

Είναι δυνατόν να κατατεθεί λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας ή άλλο έγγραφο, προκειμένου οι μαθητές/μαθήτριες να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας.

ΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 4ου Δ. Σ. ΑΡΤΑΣ

4)  Βεβαίωση Φοίτησης νηπιαγωγείου

Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο ο γονέας/κηδεμόνας του νηπίου υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε. Άρτας, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς που διαμένουν εκτός της σχολικής περιφέρειας του 4ου Δ. Σ. Άρτας, εφόσον στο Σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του/της προς εγγραφή μαθητή/μαθήτριας.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Σχολιάστε

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

     Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι στις 11 – 9 – 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 8.30 π.μ.  θα πραγματοποιηθεί στο Σχολείο μας η ιερή τελετή του Αγιασμού με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2018 – 2019.

Καλή σχολική χρονιά και καλή πρόοδο στα παιδιά του Σχολείου μας!

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Σχολιάστε

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ (Α΄) ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Οι εγγραφές των μαθητών/μαθητριών, που γεννήθηκαν το έτος 2012, στην Πρώτη (Α΄) τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 2 έως και την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή αυτή είναι τα εξής:

1) Βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο για τον έλεγχο των προβλεπόμενων εμβολίων

2) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

Το έντυπο παρέχεται από το Σχολείο και συμπληρώνεται από παιδίατρους ή γενικούς ιατρούς ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγους.

3) Αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/της μαθήτριας

Είναι δυνατόν να κατατεθεί λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας ή άλλο έγγραφο, προκειμένου οι μαθητές/μαθήτριες να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας.

ΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 4ου Δ. Σ. ΑΡΤΑΣ

4)  Βεβαίωση Φοίτησης νηπιαγωγείου

Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο ο γονέας/κηδεμόνας του νηπίου υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε. Άρτας, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης.  

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς που διαμένουν εκτός της σχολικής περιφέρειας του 4ου Δ. Σ. Άρτας, εφόσον στο Σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του/της προς εγγραφή μαθητή/μαθήτριας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Σχολιάστε

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2017-2018

Ταξιδεύω με ένα πλοίο που έχει το όνομα «Βιβλίο»!!! (Β΄1)

ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (30 ΜΑΡ 2018 Β΄1)

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Σχολιάστε

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ

Η ποίηση μας βοηθάει να ζήσουμε χωρίς ρατσισμό!      🙂

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 1 σχόλιο

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2017-2018

     Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι στις 11 – 9 – 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30 π.μ.  θα πραγματοποιηθεί στο Σχολείο μας η ιερή τελετή του Αγιασμού με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2017 – 2018.

 

 

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Σχολιάστε