ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2017-2018

     Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι στις 11 – 9 – 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30 π.μ.  θα πραγματοποιηθεί στο Σχολείο μας η ιερή τελετή του Αγιασμού με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2017 – 2018.

 

 

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Σχολιάστε

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

   Όσοι επιθυμείτε να παρακολουθήσουν τα παιδιά σας το Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου μας για το ερχόμενο  σχολικό έτος 2017 – 2018, θα πρέπει να καταθέσετε στη Σχολική Μονάδα το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ» και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής, που αναφέρονται στη συγκεκριμένη αίτηση-δήλωση έως τη Δευτέρα 12 –06 – 2017.

   Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

  • Οι μαθητές/μαθήτριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, οπότε μπορούν να προσκομίσουν ως δικαιολογητικό βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή πρόσφατη βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα ή πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.
  • Οι μαθητές/μαθήτριες των οποίων οι γονείς είναι άνεργοι, οπότε μπορούν να προσκομίσουν ως δικαιολογητικό την κάρτα ανεργίας.
  • Οι μαθητές/μαθήτριες των οποίων ο ένας γονέας εργάζεται και ο άλλος είναι άνεργος, οπότε προσκομίζουν το αντίστοιχο προαναφερθέν δικαιολογητικό για την κάθε περίπτωση.
  • Οι μαθητές/μαθήτριες των οποίων οι γονείς ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις, ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης, φυλακισμένοι.

   Σας παρακαλούμε να καταθέσετε όσο το δυνατόν νωρίτερα την αίτηση-δήλωση, προκειμένου να διευκολυνθεί η οργάνωση του Ολοήμερου Προγράμματος του Σχολείου μας.

 ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017-2018

 

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Σχολιάστε

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ (Α΄) ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 – 2018

Οι εγγραφές των μαθητών/μαθητριών, που γεννήθηκαν το έτος 2011, στην Πρώτη (Α΄) τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 2 έως και την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή αυτή είναι τα εξής:

1) Βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο για τον έλεγχο των προβλεπόμενων εμβολίων

2) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

Το έντυπο παρέχεται από το Σχολείο και συμπληρώνεται από παιδίατρους ή γενικούς ιατρούς ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγους.

3) Αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/της μαθήτριας

Είναι δυνατόν να κατατεθεί λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας ή άλλο έγγραφο, προκειμένου οι μαθητές/μαθήτριες να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας. Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα για τον προσδιορισμό της διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή/της μαθήτριας γίνεται αποδεκτή μόνον σε περιπτώσεις αδυναμίας προσκόμισης κάποιου αποδεικτικού στοιχείου, όπως για παράδειγμα, σε περίπτωση πρόσφατης μετοίκησης, όπου δηλώνεται και η υποχρέωση προσκόμισης του απαιτούμενου αποδεικτικού.

4)  Βεβαίωση Φοίτησης νηπιαγωγείου

Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο ο γονέας/κηδεμόνας του νηπίου υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε. Άρτας, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης.  

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Σχολιάστε

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

καλαντα πασχα (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017)

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Σχολιάστε

ΔΩΡΕΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ – ΣΟΥΡΕΛΗ

Πέμπτη 09 Μαρτίου 2017

   Το Σχολείο μας, την Τετάρτη 08 Φεβρουαρίου 2017, έγινε αποδέκτης μιας πολύτιμης σειράς βιβλίων και πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού από την προσωπική βιβλιοθήκη της Γαλάτειας Γρηγοριάδου – Σουρέλη, συγγραφέως και του Γεώργιου Σουρέλη, φιλόλογου και θεολόγου. Τη γενναιόδωρη προσφορά έκαναν τα παιδιά τους  Χαρά Γρηγοριάδου, Νατάσα Γρηγοριάδου – Ζαρκαδάκη, Λευτέρης Γρηγοριάδης και Γιάννης Σουρέλης, εις μνήμη των γονέων τους, που αφιέρωσαν τη ζωή τους στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών της πατρίδας μας.

   Αυτή η ευγενική δωρεά αποτελεί για το Σχολείο μας μια ιδιαίτερη τιμή. Οι μαθητές/μαθήτριες, οι εκπαιδευτικοί, ο Σύλλογος Γονέων – Κηδεμόνων και ο Διευθυντής του Σχολείου ευχαριστούμε θερμά την οικογένεια Γρηγοριάδου – Σουρέλη για τη συμβολή της στην ουσιαστική αναβάθμιση της σχολικής μας βιβλιοθήκης, έτσι ώστε να λειτουργεί ως  ποιοτική και συνάμα δημιουργική πηγή γνώσης.

   Με απόλυτο σεβασμό στη συναισθηματική αξία αυτής της χορηγίας και με βαθιά πεποίθηση για τη βαρύνουσα παιδαγωγική – διδακτική σημασία του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού, μαθητές και δάσκαλοι, θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να αξιοποιήσουμε την ευγενική προσφορά της οικογένειας για την επίτευξη των στόχων της Σχολικής Μονάδας και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της.

   Μετά τη χρονοβόρα διαδικασία της καταγραφής, βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό θα τοποθετηθούν στη σχολική βιβλιοθήκη και θα τεθούν στη διάθεση των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών. Ακολούθως θα αναρτηθεί υλικό που αφορά τη λειτουργία της σχολικής μας βιβλιοθήκης στο ιστολόγιο του Σχολείου μας.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Νικόλαος Μπαγιώργας

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Σχολιάστε

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Πέμπτη 08 Σεπτεμβρίου 2016

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες 

Σας ενημερώνουμε ότι στις 12 – 9 – 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.15 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Σχολείο μας η ιερή τελετή του Αγιασμού με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2016 – 2017. Οι μαθητές – μαθήτριες να έχουν μαζί τους τις σχολικές τσάντες για να μεταφέρουν τα σχολικά βιβλία που θα παραλάβουν αμέσως μετά τον Αγιασμό.

Καλή σχολική χρονιά και καλή πρόοδο στα παιδιά σας!

                                                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

                                                         Νικόλαος  Μπαγιώργας

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Σχολιάστε

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

     Στις 06 – 06 – 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.35 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/μαθητριών του Σχολείου μας στην αίθουσα των Πολλαπλών Χρήσεων, με σκοπό την ενημέρωση σας από τον Διευθυντή για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος το σχολικό έτος 2016-2017 .

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Νικόλαος Μπαγιώργας

4Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Όσοι επιθυμείτε να παρακολουθήσουν τα παιδιά σας το Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου για το ερχόμενο  σχολικό έτος 2016 – 2017 θα πρέπει να καταθέσετε στη Σχολική Μονάδα το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ» και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής που αναφέρονται στη συγκεκριμένη αίτηση-δήλωση έως τις 21 –06 – 2016.

Σας παρακαλούμε να φροντίσετε για την έγκαιρη κατάθεση της αίτησης-δήλωσης προκειμένου να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός του Ολοήμερου Τμήματος του Σχολείου μας.

                                        Ο Διευθυντής του Σχολείου

                                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΓΙΩΡΓΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2016-2017

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Σχολιάστε

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016: Διαδραστική βιωματική δράση με θέμα τη διαχείριση και την πρόληψη περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού, την οποία συντονίζει εξειδικευμένη ομάδα ψυχολόγων του εθελοντικού οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: κ. Σοφία Κωτσοπούλου                                                           ΤΑΞΕΙΣ: Πέμπτη (Ε΄) και Έκτη (ΣΤ΄)                                                                                 ΧΩΡΟΣ: Αίθουσα Φυσικών Επιστημών του Σχολείου μας                                                     ΩΡΑ: 11.00 π.μ.

Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016: Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος οι μαθητές/μαθήτριες του Πρώτου τμήματος της Δευτέρας τάξης (Β΄1) με την καθοδήγηση της υπεύθυνης εκπαιδευτικού του τμήματος κ. Βασιλικής Παπαγιάννη παρουσιάζουν το θεατρικό έργο «Ειρήνη» του Αριστοφάνη σε διασκευή για το παιδικό θέατρο.                                                                                                                                            ΧΩΡΟΣ: Προαύλιο Δημοτικής Πινακοθήκης «Γιάννης Μόραλης»                                     ΩΡΑ: 21.15

Τρίτη 14 Ιουνίου 2016: Οι μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων αποχαιρετώντας τη σχολική χρονιά 2015-2016 παρουσιάζουν χορευτικά δρώμενα, συμμετέχουν σε πρωτότυπα εκπαιδευτικά παιχνίδια και λαμβάνουν μέρος σε αγώνες επίδειξης ομαδικών αθλημάτων.                                                                                                                        ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: κ. Γεώργιος Παναγιώτου                                          ΧΩΡΟΣ: Προαύλιο του Σχολείου μας                                                                                              ΩΡΑ: 08.30 π.μ.

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Σχολιάστε

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ (Α΄) ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 – 2017

Οι εγγραφές των μαθητών/μαθητριών, που γεννήθηκαν το έτος 2010, στην Πρώτη (Α΄) τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα πραγματοποιηθούν από την 1η έως την 21η Ιουνίου του 2016. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή αυτή είναι τα εξής:

1) Βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο για τον έλεγχο των προβλεπόμενων εμβολίων

Είναι υποχρεωτικά όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και για αυτό δίνονται δωρεάν στα πλαίσια προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Μόνο σε περιπτώσεις ιατρικής αντένδειξης, θα μπορούν οι γονείς να αρνηθούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους. Οι γονείς που για οποιουσδήποτε άλλους λόγους (προσωπικά δεδομένα και πιθανές παρενέργειες) δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από : α) Περιφερειακά Γενικά Νοσοκομεία, ή β) Δ/νσεις Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας, ή γ) Ιατροκοινωνικά Κέντρα, ή δ) Ασφαλιστικούς φορείς, ή ε )ιδιώτες ιατρούς, σύμφωνα με τον κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν.3418/28-11-2005(τ.Α’ ΦΕΚ 287).

2) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

Το έντυπο παρέχεται από το σχολείο και συμπληρώνεται από παιδίατρους ή γενικούς ιατρούς ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγους. 

ΕΝΤΥΠΟ Α.Δ.Υ.Μ.

3) Αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/της μαθήτριας

Είναι δυνατόν να κατατεθεί λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας ή άλλο έγγραφο, προκειμένου οι μαθητές/μαθήτριες να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας. Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα για τον προσδιορισμό της διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή/της μαθήτριας γίνεται αποδεκτή μόνον σε περιπτώσεις αδυναμίας προσκόμισης κάποιου αποδεικτικού στοιχείου, όπως για παράδειγμα, σε περίπτωση πρόσφατης μετοίκησης, όπου δηλώνεται και η υποχρέωση προσκόμισης του απαιτούμενου αποδεικτικού.

4)  Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου

Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης Παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΠΑΓΙΩΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Σχολιάστε

Με την ποίηση πολεμάμε τον ρατσισμό

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 21-3-2016 (Β1)ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ (Β2 Μάρτιος 2016)

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Σχολιάστε