Ευχαριστίες

αρχείο λήψης

Ο Σύλλογος διδασκόντων ευχαριστεί δημόσια τηρώντας την ανωνυμία της, την συμπολίτισσά μας, η οποία συνεισέφερε σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία  με tablets το σχολείο μας καλύπτοντας μόνο ένα μέρος από τις ανάγκες των μαθητών μας. Αναμένουμε και το κράτος να πράξει τα δέοντα, ώστε όλα τα παιδιά μας να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στη δημόσια «ηλεκτρονική» εκπαίδευση.