Αρχεία για Ενημέρωση Γονέων & Κηδεμόνων

Εγγραφές Νηπίων για το σχολικό έτος 2020-21

Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου 2020.
Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους γονείς

•Εγγραφές μετά την 30η Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
•Εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-21, μαθητές γεννημένοι το 2015 και το 2016
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1.ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:
Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

2.Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:
α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
γ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,
δ) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και
ε) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».
ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ
Αίτηση εγγραφής ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ το ολοήμερο τμήμα, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.), συμπληρωμένο από τον γιατρό του παιδιού.
Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:
•Μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. – Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.
•Μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: Ι) Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι. II) Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.
β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):
1.Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
2.Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
3.Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
Τα προνήπια που ήδη φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο και θα είναι νήπια την επόμενη σχολική χρονιά, εγγράφονται αυτεπάγγελτα, θα πρέπει εν τούτοις να επικοινωνήσουν μαζί μας και να φέρουν αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο, για όσα επιθυμούν να εγγραφούν στο ολοήμερο, φέρνοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα στην διενέργεια της εγγραφής επικοινωνήστε μαζί μας.
Πριν την προσέλευση σας στη σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία.
Ολόκληρη η εγκύκλιος:


Λήψη αρχείου

Για την ηλεκτρονική εγγραφή θα επισκεφτείτε την παρακάτω σελίδα : https://proti-eggrafi.services.gov.gr/?fbclid=IwAR25IQwVBd7mXrfRfmqRW6pWGQSYWGzi7B9nzKFIK7nYxrAmNMtAssTg3TQ

Οδηγίες για να κάνετε την αίτηση μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω έγγραφο:


Λήψη αρχείου

Επικοινωνία με το νηπιαγωγείο:
mail@3nip-kr-vrysis.pel.sch.gr
Τηλ 2382061145

Θερμοπληξία: Τι πρέπει να προσέχουμε το καλοκαίρι;

 

Η θερμοπληξία είναι κατάσταση που συναντάται συχνά τους καλοκαιρινούς μήνες σε χώρες σαν τη δική μας όπου η θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος φτάνει σε υψηλά όρια.
Η υψηλή εξωτερική θερμοκρασία σε συνδυασμό με ένα κλειστό εσωτερικό χώρο όπου ο αερισμός είναι σχεδόν ανύπαρκτος και η ατμόσφαιρα γίνεται αποπνικτική είναι παράγοντες που οδηγούν σε θερμοπληξία.
Η εικόνα είναι ένας άνθρωπος ανήσυχος με πυρετό. Ο πυρετός προκύπτει αντιδραστικά σαν μηχανισμός εξισορρόπησης και προσαρμογής του οργανισμού με το εξωτερικό του χώρο που είναι ασφυκτικά ζεστός.
Συχνά συμβαίνει σε μικρά παιδιά με εικόνα πυρετού και αδιαθεσίας με γκρίνια.
Τα μικρά παιδιά λόγω της δίψας που νιώθουν απότέλεσμα του πυρετού και της ζέστης κλαίνε,έχουν ζαλάδες,ναυτία και ίσως κάνουν σπασμούς. Οι ενήλικες έχουν παρόμοια εικόνα με τρομερή δίψα,πυρετό,ζάλη,ναυτία. Τα μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με πειραγμένη υγεία παθαίνουν ευκολότερα θερμοπληξία.
Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασθενής τοποθετείται σε σκιερό μέρος,σε δροσιά και αν είναι δυνατόν σε αεριζόμενο χώρο.Καλό είναι να αφαιρεθούν όσο πιο πολλά ρούχα γίνεται και να ελεγχθεί ο πυρετός του. Τον ραντίζουμε με λίγο νερό και του βάζουμε κρύες κομπρέσσες στο μέτωπο,στις μασχάλες,σε όλο το σώμα.Το ιδανικό θα ήταν να τυλίξουμε τον ασθενή σε ένα δροσερό και υγρό σεντόνι ή με ένα δροσερό ντούς. Δηλαδή να τον δροσίσουμε με κάθε τρόπο.Η θερμοπληξία προκαλεί μεγάλη εφίδρωση και το νερό που χάνεται πρέπει να αντικατασταθεί.Γι’αυτό πρέπει να δίνουμε πολύ νερό στον ασθενή και αν είναι δυνατό μέρος αυτού να είναι αλατισμένο (ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι σε ένα λίτρο νερό).
Γενικά οι θερμοπληξία είναι επικίνδυνη κατάσταση,ιδιαίτερα αν ο υψηλός πυρετός επιμένει. Στα μικρά παιδιά μπορεί να εμφανιστούν σπασμοί. Οπότε πέρα από τις πρώτες βοήθειες που προαναφέρθηκαν καλό είναι να ενημερώσουμε γιατρό ζητώντας τη βοήθειά του & όταν ο πυρετός επιμένει να πάμε σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας.

Καλό καλοκαίρι, μικροί & μεγάλοι μας φίλοι!

Τα παιδιά και οι Νηπιαγωγοί σας ευχόμαστε ολόψυχα

ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

γιατί…

το καλοκαιράκι  το γλυκό

μας έχει πάρει το μυαλό…………………

imagesCA4R9HU8

Αποχαιρετιστήρια πρόσκληση

Με την κα  Ανακύκλωση   untitled και πολύ παιχνίδι & τραγούδιsxolika_paixnidia600_157020_B5T356

θα αποχαιρετιστούμε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές

την Παρασκευή 14 Ιουνίου

και

                                  ώρα 09.00π.μ

   πάντα στο αγαπημένο μας   Νηπιαγωγείο….

Τα παιδιά και οι Νηπιαγωγοί

 

 

Ενημέρωση για εγγραφές σχ.έτους 2013-4

Tο 3ο Νηπιαγωγείο Κρύας Βρύσης ενημερώνει ότι οι εγγραφές  των νηπίων για το σχολικό έτος 2013-4 αρχίζουν την Δευτέρα  3 Ιουνίου 2013 και λήγουν την Παρασκευή  21 Ιουνίου 2013.

Στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τα νήπια της πρώτης ηλικίας (που γεννήθηκαν το έτος 2008) για τα οποία η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Ακολουθεί η εγγραφή των νηπίων της δεύτερης ηλικίας ( που γεννήθηκαν το έτος 2009) για τα οποία η φοίτηση είναι προαιρετική.

 Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή μαθητών στο Νηπιαγωγείο, που προβλέπονται από το άρθρο 7 παρ. 2 του Π.Δ 200/1998 είναι:

  • Πιστοποιητικό γέννησης του Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια.(Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο)
  • Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  •  Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.(από ιδιώτη ιατρό/ κρατικό νοσοκομείο).
  •  Αποδεικτικό στοιχείο του γονέα-κηδεμόνα του νηπίου για τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του.(λογαριασμός Δ.Ε.Η., σταθερής τηλεφωνίας, ύδρευσης, εκκαθαριστικό εφορίας)
  • Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου. (Θα δοθεί από το Νηπιαγωγείο κατά την ημέρα εγγραφής)
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας (Θα δοθεί από το Νηπιαγωγείο κατά την ημέρα εγγραφής)
  • Αίτηση του Γονέα- Κηδεμόνα για την εγγραφή του παιδιού στο Νηπιαγωγείο (Θα δοθεί από το Νηπιαγωγείο κατά  την ημέρα εγγραφής) 

  Τα ασφαλισμένα παιδιά στον ΕΟΠΥΥ μπορούν να προσέρχονται στους ιατρούς των Μονάδων Υγείας  και στους συμβεβλημένους  με τον Οργανισμό  ιδιώτες ιατρούς  για δωρεάν εξέταση και χορήγηση των ανωτέρω πιστοποιητικών, καθώς και του Ατομικού Δελτίου Υγείας ( σύμφωνα με το υπ’αρθμ 16608/11-4-2012 έγγραφο του Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης). 

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Φ.6/261/44789/Γ1/23-04-2012 έγγραφο του Υπ. Παιδείας . τα ιατρικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις εγγραφές μπορούν να κατατίθενται στις σχολικές μονάδες ως τις 10 Σεπτεμβρίου 2013.

                                                                                                                                    Εκ της Δ/νσεως

Ευχές από τα παιδιά και το εκπαιδευτικό προσωπικό

Ανανεώνουμε το σχολικό μας ραντεβού τη Δευτέρα  13 Μαϊου 2013 αφού πρώτα….

Συμμετοχή Νηπιαγωγείου μας στη δράση της ActionAid για την Εκπαίδευση

«Όλα τα παιδιά του κόσμου χρειάζονται δασκάλους»

(πηγή http://education.actionaid.gr/GAW2013)

Ξέρατε ότι χρειάζονται επιπλέον 1,7 εκατομμύρια δάσκαλοι παγκοσμίως προκειμένου όλα τα παιδιά του κόσμου να πάνε σχολείο (το 1 εκατομμύριο μόνο στην Αφρική); Και δυστυχώς ακόμη 61 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο που θα έπρπε να πηγαίνουν Δημοτικό δεν έχουν γραφτεί ποτέ.

Ξέρατε ότι σε πολλές απομακρυσμένες κοινότητες το ρόλο του δασκάλου αναλαμβάνουν άνθρωποι που είναι απόφοιτοι γυμνασίου ενώ συχνά οι τάξεις είναι μεγαλύτερες των 100 ατόμων;

Η φετινή εκστρατεία ζητάει κατάλληλα εκπαιδευμένους δασκάλους για όλα τα παιδιά του κόσμου.

Από τις 21 έως τις 28 Απριλίου περισσότερα από 800 σχολεία της Ελλάδας έχουν δηλώσει συμμετοχή στην εκστρατεία και θα πραγματοποιούν τις δράσεις τους με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε σχέση με την έλλειψη δασκάλων στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες του κόσμου.

Η προσπάθεια αυτή είναι μέρος της παγκόσμιας εκστρατείας «Global Campaign for Education».

Και το σχολείο μας για δεύτερη συνεχή χρονιά συμμετέχει στην  παγκόσμια αυτή εκστρατεία.

Στέλνουμε και μεις το δικό μας μήνυμα …

«Δ ά σ κ α λ ο ι,  σ χ ο λ ε ι ά

γ ι α   ό λ α    τ α    π α ι δ ι ά»

Ενδεικτικό οπτικό υλικό από σχετικές δραστηριότητές μας….

Παρακολουθείστε και σεις το ενδιαφέρον βίντεο της ActionAid.

Συνεργασία σχολείου με 1ο Δ.Σ Κρ.Βρύσης

Ευχάριστη αποδείχτηκε η επίσκεψη μαθητών της έκτης τάξης του 1ου Δ.Σ του χωριού στο σχολείο μας την Πέμπτη 4 Απριλίου.

Με συνοδούς τους δασκάλους τους τα παιδιά παρουσίασαν με πολλή χαρά, επιδεξιότητα και όρεξη την παράσταση «Ο Καραγκιόζης…γραμματικός!».

Στη συνέχεια συστήθηκαν με τους μικρούς μας φίλους αλλά και δέχτηκαν ερωτήσεις.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η επίσκεψη και των πιο μικρών παιδιών από το παιδικό σταθμό όπου συστεγαζόμαστε,τα οποία ενθουσιάστηκαν και εντυπωσιάστηκαν με την παράσταση.

Στη συνέχεια, εκμεταλλευτήκαμε τον ηλιόλουστο καιρό και παίξαμε όλοι μαζί στην αυλή ένα ομαδικό παιχνίδι.

Ευχαριστούμε τους μαθητές της έκτης,τους συνοδούς δασκάλους-εμψυχωτές και ανυπομονούμε για την επόμενη συνάντησή μας με εξίσου ενδιαφέρουσες δράσεις….

Σημαντική ενημέρωση για εγγραφές μαθητών

Εν όψει των εγγραφών νέων μαθητών για το σχ.έτος 2013-4 που θα πραγματοποιηθούν στα δημόσια σχολεία το διάστημα 1-21 Ιουνίου 2013 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:

-το Υπουργείο Υγείας ορίζει, για το χρονικό διάστημα Απρίλιος έως Οκτώβριος 2013, τη συγκρότηση κλιμακίων ιατρών προς διευκόλυνση των διαδικασιών χορήγησης Πιστοποιητικών Υγείας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι εγγραφές των ασφαλισμένων στον ΕΟΠΥΥ μαθητών στις δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να συμπληρωθεί το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.).

-ειδικότερα για το νομό Πέλλας ,μπορείτε  από τώρα να απευθύνεστε  στη τοπική μονάδα υγείας του ΕΟΠΥΥ στην οδό Τέρμα Τσακμάκη,Γιαννιτσά  και στα τηλ.2382021883/2382022597 (Τρίτη πρωί) για τον έγκαιρο  προγραμματισμό  ραντεβού με γιατρό/ούς, οι οποίοι θα εξετάσουν, συμπληρώσουν και υπογράψουν  το δελτίο.

Σημειώνουμε δε, ότι το ατομικό δελτίο υγείας του νηπίου αποτελεί υποχρεωτικό έντυπο για τη φοίτησή του.

-Το έντυπο του ατομικού δελτίου υγείας χορηγείται από τη σχολική μονάδα προς διευκόλυνση των γονέων από το μήνα Απρίλιο αλλά και κατά τη διάρκεια Μαϊου και Ιουνίου.

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ(Συν.2)

Εκ της Δ/νσεως

Καλεσμένος στο σχολείο μας ο…..

Καραγκιόζηςςςςςςςςςςς

Εβδομάδα αφιερωμένη στον Καραγκιόζη και το Θέατρο Σκιών θα είναι η εβδομάδα 26-29 Μαρτίου 2013.

Με την επίσκεψη  καλλιτεχνικής ομάδας  στο σχολείο μας και την υλοποίηση σχετικών δραστηριοτήτων τα παιδιά  γνωρίζουν  από κοντά και πιο μεθοδικά  την παραδοσιακή αυτή φιγούρα και την ιστορική της πορεία.

Η παράσταση δόθηκε   τη Τρίτη 26 Μαρτίου στο χώρο του Νηπιαγωγείου από τους Καραγκιοζοπαίχτες της ομάδας «Σκιάς Όναρ» από τη Θεσσαλονίκη.

Τα παιδιά απόλαυσαν τον Καραγκιόζη και τις υπόλοιπες χαρακτηριστικές φιγούρες του Θεάτρου σκιών σε μια παράσταση με τίτλο «Ο Καραγκιόζης στην παρέλαση».

Μετά την ολοκλήρωση της παράστασης, τα παιδιά ενημερώθηκαν από τους Καραγκιοζοπαίχτες για τις φιγούρες,το συγκεκριμένο αυτό είδος θεάτρου,τις τεχνικές παιξίματος αλλά και συστήθηκαν με τον κεντρικό ήρωα,τον Καραγκιόζη.

Μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω  σύνδεσμο για να γνωρίσετε και σεις  την ιστορία του Καραγκιόζη.

Σπαθάρειο Μουσείο