Άρθρα: Φεβρουάριος 27, 2012

Εάν στον κοινωνικό τομέα το παιδί εξελίσσεται καλά τότε δίνουμε   προτεραιότητα στη γλωσσική ανεπάρκεια. Η γλώσσα όμως είναι μια συμπεριφορά, που συνδέεται άμεσα με τις γνωστικές λειτουργίες του ανθρώπου (αντίληψη, μνήμη, σκέψη). Εξάλλου το σημείο επαφής της γλωσσικής και νοητικής ανάπτυξης γεννά την πραγματική γλώσσα. Διαβάστε περισσότερα στα παρακάτω αρχεία: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΓΛΩΣΣΑ 1 ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΓΛΩΣΣΑ […]