Άρθρα: Ιανουάριος 25, 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ   ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ   Παντελής έλλειψη γνώσης της ελληνικής (κυρίως αλλοδαποί) Γνώση στοιχειωδών φράσεων για καθημερινή επικοινωνία με μορφοσυντακτικά λάθη (επαναπατρισθέντες)   Α ΕΠΙΠΕΔΟ 1ο ΣΤΑΔΙΟ :  Ονοματοποίηση αντικειμένων και προσώπων 2Ο ΣΤΑΔΙΟ:  Ονοματοποίηση πράξεων 3ο ΣΤΑΔΙΟ : Καθημερινές εκφράσεις και χαιρετισμοί 4ο ΣΤΑΔΙΟ:  Σύνδεση προσώπων […]

Είναι   απαραίτητος:   για  την  έγκαιρη  προετοιμασία  της   τάξης   σε  διδακτικά υλικά και μέσα, καθώς και για την αναδιοργάνωση του χώρου   για την ομαλή ανάπτυξη του συνόλου του περιεχομένου ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ   για  την  κατά  το  δυνατόν  καλύτερη  προσαρμογή  των  μαθησιακών επιδιώξεων (στόχων) σε μια τάξη με πολυμορφία νηπίων   για  την  εξοικονόμηση  χρόνου  στο  […]