Άρθρα: Απρίλιος, 2021

Ο σύνδεσμος της πλατφόρμας, που μπορείτε να καταθέσετε την αίτηση για την επιταγή των 200 ευρώ για κάθε παιδί 4-24 ετών, εάν τη δικαιούσθε, είναι ο παρακάτω : https://beneficiary.digital-access.gov.gr/ Εάν σας ζητηθεί ο αριθμός μητρώου του μαθητή μπορείτε να το βρείτε στο παρακάτω αρχείο : rptList