ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019-2020

                

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                         

 

Αγαπητοί γονείς,

 

Με το πέρας της σχολικής χρονιάς σας ενημερώνουμε ότι:

 

Την Παρασκευή,  26/06/2020 θα επιδοθούν οι βαθμοί του Γ΄ Τριμήνου για τους μαθητές των Γ΄, Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄ τάξεων, οι Τίτλοι Προόδου για τους μαθητές των Α΄,Β΄, Γ΄,Δ΄ και Ε΄ τάξεων, καθώς και οι Τίτλοι Σπουδών για τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης.

Την ίδια μέρα οι μαθητές/-τριες θα σχολάσουν κανονικά σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα στις 13.15. 

Η επίδοση της βαθμολογίας του Γ΄ τριμήνου, καθώς και των Τίτλων Προόδου ή των Τίτλων Σπουδών των μαθητών/τριών θα γίνει σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στην τσάντα του κάθε μαθητή/τριας, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία γονέων & κηδεμόνων στο σχολείο.

Για τους μαθητές/τριες που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσούν ή στο οικογενειακό τους περιβάλλον υπάρχει άτομο που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί (αρ. πρωτ. Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4/27/5/2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 2031 Β’) και θα απουσιάζουν δικαιολογημένα από το σχολείο, η βαθμολογία του Γ΄ τριμήνου καθώς και οι Τίτλοι Προόδου ή οι Τίτλοι Σπουδών θα επιδοθούν στους γονείς/κηδεμόνες την ημέρα λήξης των μαθημάτων, την Παρασκευή στις 26 Ιουνίου 2020,από τις 8:30 – 11:30 για τους μαθητές των  Α΄ Β΄ Γ΄ τάξεων και από τις 11:30-14:00 για τους μαθητές των Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ τάξεων, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή του συγχρωτισμού στο χώρο του σχολείου.

 

Θα θέλαμε τέλος, να σας εκφράσουμε τις πιο θερμές μας ευχαριστίες  για την αρμονική και εποικοδομητική συνεργασία μας, για την αγάπη

και την αμέριστη εμπιστοσύνη που δείχνετε στο Σχολείο μας.

 

Ευχόμαστε στα παιδιά Καλή Πρόοδο και σε όλους   

             

 

Καλό    Καλοκαίρι!

 

 

Από τη Διεύθυνση                                 Από τον Σύλλογο Διδασκόντων

Αφήστε μια απάντηση