Διδακτική Επίσκεψη στο Μουσείο της Παλαιάς Βουλής στην Αθήνα

Το σχολείο μας πραγματοποίησε διδακτική επίσκεψη για την Α΄ και ΒΑΣ τάξεις του Λυκείου την Παρασκευή 07/02/2020 στο Μουσείο της Παλαιάς Βουλής στην Αθήνα. Η δράση εντάχθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελ. Γλώσσας και συγκεκριμένα σε ενότητα της  Έκφρασης-΄Εκθεσης: «Περιγραφή» για την Α΄ Τάξη και στο μάθημα της Ιστορίας για τη Β΄ με πρωτοβουλία …

Συνέχεια του άρθρου ‘Διδακτική Επίσκεψη στο Μουσείο της Παλαιάς Βουλής στην Αθήνα’ »