ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Στην  Τρίπολη σήμερα  4 Οκτωβρίου 2018  ημέρα  Πέμπτη και ώρα  12:00 μ.μ.  και στο Γραφείο της Δ/ντριας του  2ου ΓΕΛ Τρίπολης συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών για τις μονοήμερες εκπαιδευτικές  επισκέψεις  των   137 μαθητών της Α, Β, και Γ Λυκείου στη Βουλή αποτελούμενη από τους :

  1. Κουλούρη Χαρίκλεια, Δ/ντρια,  πρόεδρος
  2. Μαρκάτη Ευγενία, μέλος
  3. Αδαμοπούλου Φ, μέλος
  4. Τζιάφα Μ, μέλος

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη  την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-17(ΦΕΚ6816-3-17) προέβη στις παρακάτω ενέργειες :

Ι.  αποσφράγισε τους φακέλους των ταξιδιωτικών γραφείων που κατέθεσαν προσφορές και έλεγξε αν πληρούν τις προϋποθέσεις  της προκήρυξης. Προσφορές κατέθεσαν:1. ΚΤΕΛ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, 2. ΖΟΤΑΛΙΣ 3. VLASSIS TRAVEL, 4. TSIOROS TRAVEL, αξιολόγησε τις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων με βάση τα ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια της προκήρυξης.

Αναλυτικά  ο πίνακας των προσφορών έχει ως εξής :

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ TIMH  (ΜΕ  ΦΠΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΚΤΕΛ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1200 Ευρώ  2 διώροφα Λεωφορεία
 ΚΤΕΛ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1700 Ευρώ  Τρία Λεωφορεία
ΖΟΤΑΛΙΣ 500 Ευρώ Β ΤΑΞΗ  Ανά Λεωφορείο
ΖΟΤΑΛΙΣ 465 Ευρώ Α ΤΑΞΗ  Ανά Λεωφορείο
ΖΟΤΑΛΙΣ 465 Ευρώ Γ ΤΑΞΗ  Ανά Λεωφορείο
VLASSIS TRAVEL 1250 Ευρώ  2 διώροφα Λεωφορεία
TSIOROS TRAVEL 650 Ευρώ  ΓΤΑΞΗ  Ανά Λεωφορείο
TSIOROS TRAVEL 650 Ευρώ Β ΤΑΞΗ  Ανά Λεωφορείο
TSIOROS TRAVEL 650 Ευρώ Α ΤΑΞΗ  Ανά Λεωφορείο

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ασφάλεια,  την ποιότητα και το κόστος των  προσφορών επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου «ΚΤΕΛ ΑΡΚΑΔΙΑΣ» διότι πληρούσε  τις προϋποθέσεις της προκήρυξης

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η πράξη και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η  Πρόεδρος                                                               Τα   Μέλη

ΚΟΥΛΟΥΡΗ  Χ                          Mαρκάτη Ε, Τζιάφα Μ, Αδαμοπούλου Φ.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται