Οι σχέσεις των μαθηματικών με την αφήγηση

Γράφει: ο Ηλίας Ανδριανός, μαθηματικός.

Apostolos Doxiadis, Barry Mazur (ed.), Circles Disturbed: The Interplay of Mathematics and Narrative, Princeton University Press, 2012, ISBN: 9780691149042 [Κύκλοι Διαταραγμένοι: Οι σχέσεις των μαθηματικών με την αφήγηση].

Είναι το πρώτο διεθνώς ερευνητικό βιβλίο, που εξετάζει τη σχέση των μαθηματικών με την αφήγηση. Η επιμέλειά του ανήκει στον συγγραφέα και μαθηματικό Απόστολο Δοξιάδη και στον αμερικανό μαθηματικό, καθηγητή του Harvard, Βarry Mazur. Πρόκειται για το τελικό προϊόν των δύο σχετικών συνεδρίων που οργανώθηκαν από την ομάδα ΘΑΛΗΣ+ΦΙΛΟΙ το 2005 και το 2007, στη Μύκονο και στους Δελφούς αντίστοιχα.

Το βιβλίο συγκεντρώνει τις συμβολές σημαντικών στοχαστών στα μαθηματικά, στην ιστορία, και στη φιλοσοφία οι οποίοι διερευνούν τη σχέση μεταξύ μαθηματικών και αφήγησης. Ο τίτλος του βιβλίου θυμίζει τα τελευταία λόγια του Αρχιμήδη πριν σκοτωθεί από έναν Ρωμαίο στρατιώτη – «Μη μου τους κύκλους τάραττε» – λέξεις που φαίνεται να αναφέρονται σε δύο διαφορετικές ανησυχίες: εκείνη του πρακτικού που ζει στον πραγματικό κόσμο, και εκείνη του θεωρητικού που είναι χαμένος στον κόσμο της αφαίρεσης. Ιστορίες και θεωρήματα είναι, κατά μία έννοια, οι φυσικές γλώσσες των δύο αυτών κόσμων – οι ιστορίες δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο δρούμε και αλληλεπιδρούμε, τα θεωρήματα μας δίνουν την καθαρή σκέψη, αποσταγμένη από τον θόρυβο της πραγματικότητας. Ωστόσο, παρότι οι ιστορίες και τα θεωρήματα φαίνονται εντελώς διαφορετικά, έχουν βαθιές συνδέσεις και ομοιότητες.

Στο βιβλίο συνυπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις του θέματος: η κατανοήση των μαθηματικών μέσα από την εξέταση της ιστορίας τους, η ιστορία των μαθηματικών ως Ιστορία της Επιστήμης, τα μαθηματικά ως βιογραφία μέσα από την εξέταση του βίου των μαθηματικών, η γνωσιακή διάσταση των μαθηματικών, οι μαθηματικές αποδείξεις ως αφηγήσεις, το ζήτημα της εκλαΐκευσης, οι βαθύτερες συγγένειες ανάμεσα στα μαθηματικά και την αφήγηση.

Η παρουσίαση της έκδοσης έγινε την Τετάρτη 13 Ιουνίου στην Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών. Την εκδήλωση διοργάνωσαν τo Princeton Club of Greece και η ομάδα ΘΑΛΗΣ + ΦΙΛΟΙ.

Περιεχόμενα:

Introduction vii
AMIR ALEXANDER, From Voyagers to Martyrs: Toward a Storied History of Mathematics, 1.
PETER GALISON, Structure of Crystal, Bucket of Dust, 52.
FEDERICA LA NAVE, Deductive Narrative and the Epistemological Function of Belief in Mathematics: On Bombelli and Imaginary Numbers, 79.
COLIN MCLARTY, Hilbert on Theology and Its Discontents: The Origin Myth of Modern Mathematics, 105.
MICHAEL HARRIS, Do Androids Prove Theorems in Their Sleep?, 130.
BARRY MAZUR, Visions, Dreams, and Mathematics, 183.
TIMOTHY GOWERS, Vividness in Mathematics and Narrative, 211.
BERNARD TEISSIER, Mathematics and Narrative: Why Are Stories and Proofs Interesting?, 232.
DAVID CORFIELD, Narrative and the Rationality of Mathematical Practice 244.
APOSTOLOS DOXIADIS, A Streetcar Named (among Other Things) Proof: From Storytelling to Geometry, via Poetry and Rhetoric, 281.
G .E .R . LLOYD, Mathematics and Narrative: An Aristotelian Perspective, 389.
ARKADY PLOTNITSKY, Adventures of the Diagonal: Non-Euclidean Mathematics and Narrative, 407.
DAVID HERMAN, Formal Models in Narrative Analysis, 447.
URI MARGOLIN, Mathematics and Narrative: A Narratological Perspective, 481.
JAN CHRISTOPH MEISTER, Tales of Contingency, Contingencies of Telling: Toward an Algorithm of Narrative Subjectivity, 508.
Contributors, 541.
Index, 545.

Περισσότερα για την έκδοση και την παρουσίασή της:

http://press.princeton.edu/titles/9764.html
http://thalesandfriends.org/el/2012/06/16/oi-mithoi-ton-soufi=kai-i-ekdosi-tou-vivliou-circles-disturbed/

Αφήστε μια απάντηση