Στατιστικά στοιχεία

Στατιστικά στοιχεία για τις βαθμολογίες στα Ειδικά Μαθήματα και για την κλιμάκωση μορίων των υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ  2018. Κλίμακα μορίων ΓΕΛ  Στατιστικά στοιχεία βαθμολογιών ειδικών μαθημάτων ΓΕΛ 2018