Δημοσιευμένο στην κατηγορία Χωρίς κατηγορία

<>

Σήμερα, για τους πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης η εθνική τους ταυτότητα (Ιταλός, Πολωνός κ.λ.π) συμπληρώνεται από την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Με αυτό τον τρόπο το έθνος – πατρίδα γίνεται ένα κομμάτι μίας Ενιαίας Ευρώπης.

Με τον όρο  Ευρωπαϊκής  ταυτότητα εννοούμε ένα σύνολο κρατών που μοιράζονται τις ίδιες φιλοδοξίες που διαμορφώνονται στη βάση των κοινών αξιών και στην σαφή αποδοχή μιας κοινής ευρωπαϊκής ένωσης.

Η ευρωπαϊκή ταυτότητα του μέλλοντος δεν μπορεί να είναι οικειοποίηση του ευρωκεντρικού προτύπου. Πρέπει να εφευρεθεί και να δημιουργηθεί από την αρχή μια νέα ταυτότητα, που θα προσθέσει στα θετικά στοιχεία του ευρωκεντρικού προτύπου τα θετικά στοιχεία του μεσογειακού, δηλαδή θα συμπληρώσει τον ορθολογισμό με τη φαντασία, την οικονομική ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος, τις μεγάλες ανισότητες με την κοινωνική ευαισθησία του κινδύνου που εγκυμονούν, τη γραφειοκρατία και τον αυταρχισμό με τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη, το κέρδος με την ποιότητα της ζωής και το δικαίωμα στην ευτυχία. Όμως υπάρχουν και αρνητικά χαρακτηριστικά (ανταγωνισμός, ρατσισμός, κυριαρχία σε άλλους λαούς, επεκτατισμός).

 

Image result for ευρωπαικη ταυτοτητα

 

 

Δημιουργός:

Ο Σπύρος είναι μαθητής της Γ’ τάξης του 2 γυμνασίου.


Περισσότερες πληροφορίες

Τοποθέτηση ετικέτας:

Αφήστε μια απάντηση