ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε πως από τη Δευτέρα 1/6/2020 επαναλειτουργούν τα Δημοτικά Σχολεία.

Λόγω των ειδικών συνθηκών, οι μαθητές κάθε τμήματος θα κατανεμηθούν σε δύο (2) υποτμήματα. Την 1η εβδομάδα το 1ο υποτμήμα θα προσέρχεται σχολείο Δευτέρα- Τετάρτη – Παρασκευή και το 2ο υποτμήμα Τρίτη – Πέμπτη. Τη 2η εβδομάδα αντίστροφα.

Η προσέλευση των μαθητών θα γίνεται αυστηρά από 8:00 έως 8:15. Οι γονείς/κηδεμόνες θα παραδίδετε τα παιδιά στην είσοδο του σχολείου και θα αποχωρείτε. Δεν επιτρέπεται η είσοδός σας στο χώρο του σχολείου. Η αποχώρηση θα γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας.

Το ολοήμερο δε θα λειτουργήσει.

Επίσης δε θα λειτουργεί το κυλικείο, γι’ αυτό θα πρέπει να φροντίστε τα παιδιά να έχουν μαζί τους κολατσιό και νερό.

Απαραιτήτως τα παιδιά πρέπει να έχουν δικά τους σχολικά είδη (μολύβια, γόμες, ξύστρες, κ.λ.π.) γιατί απαγορεύεται η ανταλλαγή αυτών των ειδών.

Σ’αυτό το διάστημα έχετε την επιλογή να μη φοιτήσει το παιδί σας, αν κατά την κρίση σας συντρέχουν λόγοι υγείας στο οικογενειακό σας περιβάλλον. Σ’ αυτή την περίπτωση σας παρακαλούμε να μας προσκομίσατε σχετική Υπεύθυνη Δήλωση το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 4/6/2020.

Το σχολείο έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Καλή μας επαναλειτουργία!

Με εκτίμηση

                                        Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο για το σχολ. έτος 2020-2021

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Σχολικό έτος 2020-21)
Σας ενημερώνουμε ότι :
1) Στο ολοήμερο πρόγραμμα θα εγγράφονται και θα φοιτούν :
  α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι.
  Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο.
  Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.
β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως, πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις / ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι).
2)  Υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας  τμήματος  Πρόωρης Υποδοχής( Πρωινής Ζώνης ) μαθητών (7:00-8:00) . Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.
3)Επισημαίνεται ότι:
α. Η φοίτηση των μαθητών που εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική.
β. Στη συγκρότηση των τμημάτων του Ολοήμερου Προγράμματος λαμβάνεται υπόψη η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών, που αναγράφεται στη σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων κατά την εγγραφή τους.
γ. Η δηλωθείσα ώρα ενδιάμεσης αποχώρησης παραμένει η ίδια, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
δ. Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15.00), εφόσον έχει κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.
ε. Το ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει και παραμένει το ίδιο μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
4)   Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται (υπογεγραμμένες με στυλό) μαζί με τις βεβαιώσεις εργασίας – ανεργίας  έως τις 10-6-2019 κατά τις ώρες 10:00π.μ. έως 13:00 μ.μ .

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από εδώ.

Έντυπο αίτησης μπορείτε να πάρετε και από το σχολείο .
Παρακαλούμε, για την κατάθεση της αίτησης να προσέρχεστε στο σχολείο με μάσκα και τηρώντας τα μέτρα κοινωνικής απόστασης.
 ΠΡΟΣΟΧΗΑιτήσεις που υποβάλλονται χωρίς τις βεβαιώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
 ( Πληροφορίες στο τηλ. 2262058547 )
Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, μετά τις 11 Ιουνίου 2019, απαιτείται η γραπτή έγκριση του Διευθυντή Π.Ε. Βοιωτίας και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.
Σχηματάρι 15-5-2020
                                                                                                      Ο Δ/ντης
                                                                                        Τσαπραΐλης Γεώργιος
Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2262058547

Τη σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως και 31-12-2014.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020.
Ώρες υποβολής των αιτήσεων στο 2ο Δημ. Σχολ. Σχηματαρίου :
10:00π.μ-13:00 μ.μ

Δικαιολογητικά εγγραφής:
1. Αίτηση εγγραφής (έντυπο του σχολείου- διατίθεται και στο σχολείο)
2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου
στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
(επίδειξη πρωτοτύπου και φωτοτυπία η σελίδα του μπλε βιβλιαρίου του
μαθητή)
3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του
μαθητή (επίδειξη πρωτοτύπου και φωτοτυπία εγγράφου).
4. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου (χορηγείται από το νηπιαγωγείο
φοίτησης).
5. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) υποβάλλεται συμπληρωμένο από την
ημερομηνία εγγραφής μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου (έντυπο υπουργείου-
διατίθεται και στο σχολείο ).

6. Πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης –μόνο για τους μαθητές που δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα.

7. Προαιρετικά: Αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο (έντυπο υπουργείου-
διατίθεται και στο σχολείο)

Παρακαλούμε, για την εγγραφή του παιδιού σας στην Α΄τάξη,
να προσέρχεστε στο σχολείο με μάσκα και με συμπληρωμένα,
αν είναι δυνατόν, τα στοιχεία στα  έντυπα που θα υποβάλετε.
Για την ασφάλεια όλων, θα προσέρχεστε μόνο μετά από τηλεφωνικό ραντεβού (2262058547)

Από τη Δ/νση του Σχολείου

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Αίτηση εγγραφής

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

Προαιρετικά: Αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο

Τα σχετικά έντυπα  μπορείτε να ταπάρετε και από το σχολείο.
Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

ΕΠΙΛΟΓΗ 2ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο  Φ52/38300/Δ1 του ΥΠΑΙΘ ( https://www.alfavita.gr/sites/default/files/2020-03/%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%B1.pdf ) καλούνται οι γονείς των μαθητών της Δ΄ τάξης να επιλέξουν ποια  θα διδαχθούν ως 2η ξένη γλώσσα ( ΓΑΛΛΙΚΑ ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) τα παιδιά τους στην Ε΄ τάξη κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Επισημαίνεται πως όλοι οι μαθητές,ανεξαρτήτως από την επιλογή τους , θα διδαχθούν την ίδια 2η γλώσσα (αυτή που θα επιλέξει η πλειοψηφία των μαθητών της τάξης).

Παρακαλούμε να συμπληρωθεί η παρακάτω φόρμα επιλογής 2ης ξένης γλώσσας :

https://forms.gle/rUiEcfKoNpHDGnCF8

ή εναλλακτικά απαντήστε με mail (αναφέροντας όνομα γονέα και μαθητή, τηλ. επικοινωνίας , αριθμό μητρώου μαθητή -από τον έλεγχο προόδου- και τη γλώσσα επιλογής :Γαλλικά ή Γερμανικά ) στην ηλεκτρ. διεύθυνση : 2dimschim@gmail.com

Ο Δ/ντής

Γ. Τσαπραΐλης

 

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

ΑΛΛΑΓΗ Β΄ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Σας ενημερώνουμε ότι η επιλογή της δεύτερης ξένης Γλώσσας που γίνεται στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού ισχύει έως και την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου.

Κατ’ εξαίρεση, οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών της Στ΄Τάξης  που έχουν λόγους να αλλάξουν στην Α΄ Γυμνασίου την επιλογή δεύτερης ξένης Γλώσσας δύνανται να υποβάλουν σχετική αιτιολογημένη γραπτή αίτηση προς το Γυμνάσιο Σχηματαρίου και την οποία θα παραδώσουν  στη Διεύθυνση του 2ου Δημοτικού Σχηματαρίου έως την  5η Ιουνίου 2020 και κατά τις ώρες 10:00 έως και 13:οο (τηλ επικοινωνίας 2262058547).

Ο Δ/ντής 

Τσαπραΐλης Γεώργιος

Επισυνάπτεται η σχετική αίτηση

https://drive.google.com/file/d/1_XV8TxK2DEu5jG-FvltMGnAXCUfqTJDu/view?usp=sharing

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Συμμετοχή των μαθητών του Στ 2 στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα etwinning.

Οι μαθητές του 2ο Δημοτικού Σχολείου Σχηματαρίου μαζί με την δασκάλα τους Ερασμία Μαγουλιώτη και την καθηγήτρια αγγλικών Ισαβέλλα Κατσίνη  συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα  etwinning. Το έργο τους έχει τίτλο << Peace in the European painters’studio>> και συμμετέχουν τρεις χώρες Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία με επτά σχολεία και αρκετούς εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές καλούνται μέσα από δράσεις, που κάθε μήνα είναι διαφορετικές, να δημιουργήσουν όπως εκείνα ξέρουν πότε γράφοντας ποιήματα, ιστορίες, ζωγραφιές ακόμα και παιχνίδια πάντα με θέμα την Ειρήνη. Στόχος πάντα είναι η αλληλεπίδραση όλων των μαθητλων και των τριών χωρών.  Σας παρουσιάζουμε κάποιες δράσεις τους.

Έγραψαν μια στροφή για να φτιάξουν με τους άλλους μαθητές ένα ποίημα.

2nd Primary School of Schimatari

Peace is a group of children

Playing all together

Happily forever

Laughing and having fun

   Underneath the same sun

Παρακάτω σας δείχνουμε κάποιες δράσεις των παιδιών .

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο παρακάτω οδηγός περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο σύνδεσης  των μαθητών στην πλατφόρμα webex από smartphone, tablet ή laptop , ώστε να μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οδηγίες θα δοθούν και στα mails των γονέων από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.



Λήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Χωρίς χρέωση από κινητά δίκτυα η πρόσβαση σε ψηφιακές πλατφόρμες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ  –  Αθήνα, 6 Απριλίου 2020

Πρόσβαση χωρίς χρέωση δεδομένων (zerorating) από κινητά δίκτυα, σε ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολείααπό την Τετάρτη 8 Απριλίου, έχει εξασφαλίσει η συνεργασία της Υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, του  Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη, της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφίας Ζαχαράκη, και των παρόχων κινητής τηλεφωνίας της χώρας  CosmoteVodafone και Wind.

Το τεράστιο έργο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τους μαθητές της χώρας μας διεκπεραιώνεται μέσω των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων που διατίθενται εμπορικά για κάθε νοικοκυριό, με κάλυψη που σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) υπερβαίνει το 99% σε όλη την Επικράτεια.

Στην προσπάθεια ενδυνάμωσης, στο μέγιστο βαθμό, των τεχνολογικών επιλογών που διατίθενται σε όλους τους πολίτες υπό τις παρούσες συνθήκες, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία των συναρμόδιων Υπουργείων και παραχώρησαν πρόσβαση χωρίς χρέωση στις κάτωθι ιστοσελίδεςπου χρησιμοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία:

https://www.sch.gr/

URL: http://eclass.sch.gr

URL: https://blogs.sch.gr

URL: http://lessons.sch.gr

URL: http://mmpres.sch.gr/

URL: sso.sch.gr

URL: https://dschool.edu.gr/

URL: https://e-me.edu.gr

URL: https://4all.e-me.edu.gr

URL: http://ebooks.edu.gr/new/

URL: http://photodentro.edu.gr/aggregator

URL: micro.photodentro.edu.gr

URL: saas.photodentro.edu.gr

URL: aggregation-service.photodentro.edu.gr

URL: http://aesop.iep.edu.gr

URL: http://www.study4exams.gr

URL: https://cisco.webex.com/

URL:https://www.mathainoumestospiti.gov.gr/

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Ανάρτηση σε ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ. συνδέσμων από μουσεία και άλλους φορείς με εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την ανάρτηση σε ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ. συνδέσμων από μουσεία και άλλους φορείς, προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες, κατά τη διάρκεια αναστολής της λειτουργίας των σχολείων, να έρθουν σε επαφή και να αξιοποιήσουν διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Οι εν λόγω σύνδεσμοι αναφέρονται όπως παρακάτω και σημειώνεται ότι αυτοί θα ανανεώνονται συνέχεια με νεότερες εγκυκλίους.
ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α) Μουσείο Ακρόπολης – Εκπαιδευτικό Υλικό – Κεντρική Σελίδα
https://www.theacropolismuseum.gr/el/content/ekpaideftiko-yliko
Επιλεγμένα στοιχεία από την κεντρική σελίδα
Διαδραστικά Παιχνίδια
https://www.theacropolismuseum.gr/peploforos/
http://www.acropolis-athena.gr/
http://www.parthenonfrieze.gr/#/home
http://acropolisvirtualtour.gr/theglafkaproject/#/el/home
Εκπαιδευτικό Αποθετήριο
http://repository.acropolis-education.gr/acr_edu/?locale=el
Β) Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
http://repository-mca.ekt.gr/mca/
Γ) Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
https://www.nationalgallery.gr/el/ekpaideusi/paihnidia.html
Δ) Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
http://www.nhmuseum.gr/el/ekpaideysi/psifiaka-paihnidia/
Ε) Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία
https://athenscitymuseum.gr/
ΣΤ) Φιλαναγνωσία
https://ereading.nlg.gr/el/?server=1

Παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας να ενημερώσουν άμεσα όλους τους/τις εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας, προκειμένου να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των μαθητών/τριών και των γονέων/κηδεμόνων.

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Ευχαριστήρια Επιστολή της Περιφερειακής Διευθύντριας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης προς την εκπαιδευτική κοινότητα της Στερεάς Ελλάδας

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκπροσωπώντας την εκπαιδευτική κοινότητα της Στερεάς Ελλάδας αισθάνομαι την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί σας για να σας ευχαριστήσω και να σας εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια για τον θαυμαστό τρόπο που ανταποκριθήκατε στις πρωτόγνωρες  συνθήκες λειτουργίας των σχολείων μας.

Ιδιαίτερα θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους/τις Δ/ντές/ντριες, Υποδ/ντές/ντριες και τις ομάδες υποστήριξης των σχολικών μας μονάδων, που σήκωσαν και σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος αυτής της προσπάθειας. Τον/την κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά, που σε ελάχιστο χρόνο συγκροτήσατε εκατοντάδες κοινότητες μάθησης και αλληλοϋποστήριξης καλύπτοντας ένα ψηφιακό έλλειμμα δεκαετιών.

Πάντα πίστευα  στις δημιουργικές ικανότητες του Έλληνα και της Ελληνίδας  εκπαιδευτικού, στο μεράκι, την επιστημονική συγκρότηση και το αμέριστο ενδιαφέρον του για το δημόσιο σχολείο, παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες απαξίωσης  που έβλεπαν και βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ποτέ όμως δεν περίμενα, γνωρίζοντας τις υπαρκτές  ελλείψεις και αδυναμίες σε πολλά επίπεδα, ότι μέσα σε δυο τρεις βδομάδες,  οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων με απίστευτη υπομονή και επιμονή, διακριτικά και αθόρυβα θα έκαναν τη δική τους «μεταρρύθμιση», «χτίζοντας» ουσιαστικά ένα άλλο σχολείο για τους μαθητές τους, ότι θα το γέμιζαν με απίστευτο εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες, έχοντας ως αποκλειστικό γνώμονα την αίσθηση καθήκοντος του δασκάλου να διατηρήσει με κάθε τρόπο την εκπαιδευτική σχέση με τους μαθητές του. Κανένας μας, αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες, δεν γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η αόρατη απειλή που μας περιβάλλει, αυτό όμως που μπορεί με σιγουριά να πει είναι ότι το τέλος αυτής της κρίσης θα έχει αφήσει έναν πλούτο εμπειρίας,  μια πολύτιμη παρακαταθήκη για την εκπαίδευση, και, σίγουρα, εκπαιδευτικούς με μεγαλύτερη αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση.

Η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, σε συνεργασία με όλες τις εκπαιδευτικές δομές  (Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, ΠΕΚΕΣ, ΚΕΣΥ και ΚΠΕ), είμαστε σταθερά δίπλα σας και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε όσο το δυνατό καλύτερες συνθήκες για την επιτυχία του έργου σας, το ίδιο σταθερά που προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε και τις συνθήκες ισότιμης συμμετοχής κάθε μαθητή και μαθήτριάς μας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης της Περιφέρειάς μας, καθώς και τους γονείς και τους μαθητές όλων των σχολικών μας μονάδων για τη συνεργασία, την κατανόηση και το αμέριστο ενδιαφέρον τους.

Για τις άγιες ημέρες του Πάσχα εύχομαι σε σας, στους μαθητές μας και στις οικογένειες όλων.

Χρόνια Πολλά με υγεία, ψυχική δύναμη και αντοχή. Καλή Ανάσταση!

Με εκτίμηση,

Δρ Ελένη Μπενιάτα,

Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε