Εκπαιδευτικοί

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ/-ΟΙ

Α’ Αθανασία Δόλια

Β’ Θανάσης Μακρυγιώργος

Γ’ Αναστασία Δημουλάκη

Δ’ Χριστίνα Χολέβα

Ε’ Ευαγγελία Ζυγούρη

ΣΤ’ Δήμητρα Ποντίκα

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Αγγλικών: Υρώ Σκιαθίτη

Γαλλικών: Χριστίνα Ξυνού

Γερμανικών: Ναντίν Λουϊζε Νιμαντ

Μουσικής: Σταματία Μπουγάτσου

Πληροφορικής: Αθανάσιος Ζιώγας

Φυσ. Αγωγής: Βασίλης Μπλέτσας

Ολοήμερο: Γιώργος Σιδηρόπουλος

Κοινωνική Λειτουργός: Σπυριδούλα-Κυριακή Γουλιέρμη

Ψυχολόγος: Χριστίνα Μπαρμπούτα

Δ/ντρια: Αννίτα Ζήγρα