ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Φεβ 201915

Στο πλαίσιο των νέων δομών οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας: ν. 4547/102-12-6-2018 και υπ.απ.1816/ΓΔ4/7-1-2019  συγκροτούνται ομάδες όμορων σχολείων τα οποία καλούνται να συνεργαστούν στην ανάπτυξη δράσεων, που αφορούν όλους τους τομείς της σχολικής πραγματικότητας. Η σχολική μας μονάδα μαζί με το 4ο και το 9ο Δημοτικό Σχολείο Έδεσσας  συναποτελούν την 13η ομάδα ΣΣΕ με στόχο την ανάπτυξη της συνεργατικής κουλτούρας και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών και γονέων. Στη δυναμική αντίληψη του σχολείου, ως οργανικής μονάδας μάθησης που συνεχώς  εξελίσσεται και ανατροφοδοτείται από τα δεδομένα της σχολικής καθημερινότητας, οργανώνονται με τη συνεργασία των τριών σχολικών μονάδων επιμορφωτικές συναντήσεις με άξονες τη μαθησιακή διαδικασία και τις σχέσεις-ρόλους των μελών της σχολικής κοινότητας.

Ως αφετηριακή συνάντηση ορίζεται η επιμορφωτική συνάντηση με το σχολικό ψυχολόγο κ. Κομπατσιάρη Ελευθέριο και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κ.Φανιόπουλο Χριστόδουλο στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Έδεσσας, την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 από τι; 10:00π.μ. έως τις 12:00μμ. με θέμα: «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες- Δυσλεξία -Πρώιμα σημάδια-Διάγνωση-Αντιμετώπιση». Για τον καλύτερο συντονισμό της συνάντησης καλείστε να σημειώσετε τη δυνατότητα της συμμετοχής σας, εξαντλώντας ίσως τις δυνατότητες και  λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα ενημέρωσης για το συγκεκριμένο θέμα.

Εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον και συμμετοχή των γονέων των τριών σχολείων, στόχος μας είναι να πραγματοποιήσουμε σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και άλλους φορείς, άλλες δύο επιμορφωτικές συναντήσεις σε απογευματινές ώρες (η μία συνάντηση θα γίνει στο χώρο του 4ου δημοτικού σχολείου και η άλλη στο χώρο του 9ου δημοτικού σχολείου) με θεματολογία

 1. Πως χτίζω- ενισχύω την αυτοεκτίμηση του παιδιού μου
 2. 2. Πως βάζω όρια στο παιδί μου- Παιδί και διάβασμα στο σπίτι

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Φεβ 201914

Μετά τον καθορισμό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες θα ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2018-2019, το σχολείο μας εντάχθηκε σε αυτές τις σχολικές μονάδες. Έτσι κάθε Τετάρτη στο σχολείο έρχεται ο σχολικός ψυχολόγος κ. Κομπατσιάρης Ελευθέριος.

Σχετικά με το ρόλο και τα καθήκοντα του Σχολικού Ψυχολόγου αναφέρουμε ενδεικτικά τα εξής:

 • Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός, υποστηρικτικός και θεραπευτικός προς τους μαθητές, τις οικογένειες τους και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις
  αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσεων με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα των εμπλεκομένων. Ευαισθητοποιεί και ενημερώνει τους μαθητές, τους γονείς και το προσωπικό του σχολείου σε διάφορα θέματα που αφορούν την ειδικότητα του. Σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας. Διευκολύνει τη συνεργασία, επικοινωνία και αλληλεπίδραση των μαθητών και των οικογενειών τους.
 • Εργάζεται σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο, με τα ίδια τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, ανάλογα με τις εκάστοτε διαπιστωμένες ψυχολογικές ανάγκες και,
  όπου θεωρείται αναγκαίο. Αξιολογεί τους μαθητές που χρήζουν υποστήριξης,χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους, όπως: παρατήρηση, συνέντευξη με την οικογένεια, ενημέρωση
  από το προσωπικό του σχολείου και εγκεκριμένα ψυχοτεχνικά μέσα, αποσκοπώντας στο να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη ψυχολογική εκτίμηση για την προσωπικότητα των μαθητών και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους
 • Παρέχει, εντός του σχολείου και στο πλαίσιο του ωραρίου του α) ψυχολογική υποστήριξη στις οικογένειες των μαθητών σε ομαδική ή ατομική βάση, η οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει ενημέρωση σε σχέση με το πρόβλημα και τις μεθόδους παρέμβασης, εκπαίδευση για τις σχέσεις γονέων – παιδιού και την αντιμετώπιση προβλημάτων στο σπίτι, συμβουλευτική για συναισθηματική στήριξη σε θέματα οικογένειας, καθοδήγηση για την ανάγκη πρόσθετων ιατρικών, ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων και μεθόδων αποκατάστασης και β) συμβουλευτική υποστήριξη στο προσωπικό του σχολείου με σκοπό την επίλυση προβλημάτων των μαθητών και των οικογενειών τους και όταν κρίνεται αναγκαίο συμμετέχει στο σχεδιασμό του προγράμματος δραστηριοτήτων των μαθητών
 • Οργανώνει και εφαρμόζει ατομικά ή ομαδικά προγράμματα, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, με σκοπό την προαγωγή, την αυτοεκτίμηση, το σεβασμό στην ετερότητα, την αλληλεγγύη, την ικανότητα διαχείρισης του άγχους και των συγκρούσεων.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το ΦΕΚ για το καθηκοντολόγιο των σχολικών ψυχολόγων στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΦΕΚ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ

ΚΟΥΖΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Φεβ 20198

Η υπεύθυνη δασκάλα του Ολοήμερου Τμήματος κ. Γαζέα Ευγενία με τις μαθήτριες της Ε τάξης  έφτιαξαν πίτσες τις οποίες απόλαυσαν όλοι οι μαθητές του Ολοήμερου΄.

          

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

Φεβ 20198

Στις 29/1/2019 ο πατήρ Μιχαήλ επισκέφθηκε το σχολείο μας και μας μίλησε για τους Τρεις Ιεράρχες, τη ζωή και το έργο τους καθώς και το γιατί τους τιμούμε ως προστάτες των γραμμάτων και των σχολείων.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ

Φεβ 20198

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του 2ου Δημοτικού σχολείου Έδεσσας, σύμφωνα με το υπ. αρ. πρ. Φ.25/18448/Δ1/6-2-2019 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με την εποχική γρίπη», συστήνεται να τηρούνται οι παρακάτω κανόνες ατομικής υγιεινής για την αποφυγή εξάπλωσης της εποχικής γρίπης:

 • Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης
 • Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων.
 •  Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο.
 • Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση στους κάδους απορριμμάτων.
 •  Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα.
 • Τακτικό πλύσιμο των χεριών των παιδιών και των εργαζομένων με υγρό σαπούνι και νερό  ή εναλλακτικά να χρησιμοποιείται αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη.

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Φεβ 20198

Αγαπητοί γονείς

σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 217785/Δ1/18-12-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) σαββατοκύριακα το μήνα» από τώρα και στο εξής τα σαββατοκύριακα που έχει αποφασίσει ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας από την αρχή του έτους μέχρι και τη λήξη του θα παραμένουν στο σχολείο μόνο τα βιβλία και όχι η τσάντα. Για τη Δευτέρα που ακολουθεί μετά από αυτά τα σαββατοκύριακα οι μαθητές δεν έχουν εργασίες. Υπενθυμίζουμε τις ημερομηνίες  κατά τις οποίες τα βιβλία θα παραμένουν στο σχολείο: 8/2/2019, 22/2/2019, 8/3/2019, 21/3/2019, 5/4/2019, 19/4/2019, 10/5/2019,24/5/2019 και 7/6/2019.

ΑΡΓΙΑ Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Ιαν 201928

Η εορτή των Τριών Ιεραρχών αποτελεί ημέρα αργίας για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 32 του Σχεδίου Νόμου για το Παν. Δυτικής Αττικής.

Ως εκ τούτου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019.

Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της μνήμης των Τριών Ιεραρχών πραγματοποιούνται κατά την παραμονή της εορτής.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ιαν 201916

    

ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΟ ΚΗΦΗ

Ιαν 201916

Οι μαθητές των Ε1 και Ε2 τάξεων μαζί με τους δασκάλους τους κ. Μητσόπουλο Αντώνιο και κ. Αλεξίου Αναστάσιο και τη μουσικό του σοχλείου κ. Γιαννάκλη Θεοδώρα  επισκέφθηκαν στις 21/12/2018 το ΚΗΦΗ Έδεσσας όπου και μοίρασαν χριστουγεννιάτικες κάρτες και χριστουγεννιάτικα στολίδια στους ηλικιωμένους ενώ τραγούδησαν και τα κάλαντα και ευχήθηκαν καλά χριστούγεννα.

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ιαν 201916

Μια πολύ ενδιαφέρουσα γνωριμία έκαναν οι μαθητές της Γ΄τάξης του σχολείου μας με τους μαθητές του Ειδικού σχολείου Έδεσσας κατά την επίσκεψή τους εκεί στις 20/12/2018. Αρχικά οι μαθητές των δύο σχολείων αλληλοσυστήθηκαν, μετά έπαιξαν διάφορα παιχνίδια, τραγούδησαν τα κάλαντα, έκαναν χριστουγεννιάτικες κατασκευές και τέλος ευχήθηκαν καλές γιορτές.

Οι μαθητές του σχολείου μας χάρισαν στους μαθητές του Ειδικού σχολείου βιβλία για να εμπλουτίσουν τη σχολική βιβλιοθήκη.

       

« Παλιότερα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  Top
   
  Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων