Επίσκεψη στον Ιππικό Όμιλο Καλαμάτας

Σχολείο ???? δεν είναι μόνο οι τοίχοι. Σχολείο ???? κατά βάση είναι η απόκτηση εμπειριών, η ανακάλυψη νέων γνώσεων. Τα παιδιά μας, χάρηκαν την επίσκεψη τους Ιππικός Όμιλος Καλαμάτας . Περιηγήθηκαν στις εγκαταστάσεις, ίππευσαν τα πόνυ κι έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Μπορεί να είναι εικόνα 14 άτομα, άτομα που στέκονται, εξωτερικοί χώροι και κείμενο που λέει "Ιππικός Όμιλος"