Κι αν ήσουν εσύ;

Κι αν είσαι εσύ; Σε μία περίοδο που όλα ανατρέπονται, έχουμε καθήκον ως εκπαιδευτικοί, να δείξουμε τον δρόμο στον σεβασμό προς τους άλλους και προς τον εαυτό μας. Γέφυρες Χτίζουμε

Μπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα, άτομα που στέκονται και κείμενο που λέει "Κι αν είσαι εσύ Γέφυρες 11/MM/2022"