Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο 2021-2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ:  22510/2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι αιτήσεις εγγραφών στα Νηπιαγωγεία, για τη σχολική χρονιά 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 Μαρτίου  έως και 20 Μαρτίου 2021

Εγγραφές μετά τις 20 Μαρτίου  θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος

 » Διαβάστε όλο το άρθρο