Επαναλειτουργία σχολικής μονάδας

Αγαπητοί γονείς , με απόφαση του Υπουργείου οι σχολικές μονάδες θα επαναλειτουργήσουν από 1/6-26/6 2020.Σύμφωνα με τις οδηγίες που πήραμε προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές αλλά και όμορφο περιβάλλον για τα παιδιά μας. Η ώρα προσέλευσης είναι 8.15-8.30 π.μ.  και η αποχώρησης 13.00 μ.μ.. Το ολοήμερο τμήμα δεν θα λειτουργήσει. Οι γονείς θα συνοδεύουν τα παιδιά τους ως την είσοδο , με την απαραίτητη απόσταση όπου θα τα παραδίδουν στις νηπιαγωγούς.

Οι μικροί μαθητές έχουν χωριστεί για λόγους ασφαλείας σε δύο ομάδες, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου.

Ομάδα Α΄, οι ημερομηνίες προσέλευσης είναι οι εξής : 1/6, 3/6, 5/6, 9/6, 11/6, 15/6 , 17/6 19/6 23/6 , 25/6

Ομάδα Β΄. οι ημερομηνίες προσέλευσης  είναι οι εξής : 2/6, 4/6, 10/6, 12/6, 16/6, 18/6, 22/6, 24/6, 26/6

Κάποιες άλλες οδηγίες θα δοθούν στο σχολείο.

Σας περιμένουμε. καλή αντάμωση